Sykemeldinger

Ved forbigående infeksjonssykdom, som f.eks luftveisinfeksjon (forkjølelse) eller omgangssyke, må man bruke egenmelding så lenge man har egenmeldingsdager.

Hvis man ikke har egenmeldingsdager igjen, benytt skriflig e-konsultasjon via helsenorge, eller bestill video/telefontime hos legen din. Da vil legen avgjøre om det kan skrives sykmelding uten oppmøte, eller om du må komme på en fysisk konsultasjon.

Kjente diagnoser/kroniske sykdommer: kun etter avtale med legen kan du få forlenget sykmelding per e-konsultasjon (skriftlig/telefon/video).

Vi kan som regel ikke tilbakedatere sykmelding. Hvis du forventer at du trenger sm, skriv en e-konsultasjon. Da har vi dokumentasjon i journal.