Bestill time med SMS

Send til 2097:

VARNA fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

VARNA 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Influensavaksine

Varna Legesenter

VIKTIG: VI ØNSKER IKKE AT PASIENTER MED SYMPTOMER PÅ LUFTVEISSYKDOM KOMMER TIL SENTERET UTEN AVTALE OM DETTE. LUFTVEISSYMPTOMER INNEBÆRER; SNUE, HALSVONDT, HOSTE, EVENTUELT FEBER OG KROPPSVERK. Dette vil primært bli løst per video. Se lenger ned. 

 

Dersom du tror du er smittet (nærkontakt med annen smittet), vil vi tilby videokonsultasjon, eventuelt telefon hvis man ikke får til video. Fastlegen vil vurdere om du bør testes, eller bør ha legetilsyn. Skal du bare testes, vil du få beskjed om å ringe koronalegevakten, 40404919. Koronalegevaktens telefonnummer er betjent mellom kl. 08.15 og 15.30 hver dag. På kveld/helg/helligdag, ringer du det vanlige legevaktsnummeret 116/117. Helsepersonell som skal testes skal ringe 40021277. Se forøvrige også Moss kommunes hjemmeside om dette temaet for mer informasjon: https://www.moss.kommune.no/koronavirus/ved-mistanke-om-smitte-og-om-testing/

 

Du kan også ta en sjekk på koronasjekk.no - se under "Lenker".

 

OBS: vi tar i mot pasienter på vanlige konsultasjoner, enten forhåndsbestilte, eller "time samme dag", SÅ LENGE DE IKKE HAR SYMPTOMER PÅ LUFTVEISSYKDOM.

Det er viktig at pasienter med kroniske sykdommer ikke avbestiller, eller utsetter kontroller, da disse er ment å skulle fange opp endringer i sykdommen. Har du andre lidelser, eller bekymrer deg for sykdom, er det også viktig at du bestiller time som før. Vi vil, hvis vi ser det er passende i forhold til problemstilling,  tilby videokonsultasjon, men tar også inn pasienter til fysisk konsultasjon, hvis det kreves undersøkelse eller prøver. 

VENTEVÆRELSE: Vi forsøker å holde antall pasienter på ventekontoret lavt, med god avstand mellom stoler. Vi har også tatt i bruk sonen direkte utenfor inngangen tilsenteret for pasienter som venter. 

Vi tilstreber at alle med luftveissymptomer holdes unna, så smitterisikoen hos oss er liten. Det kan hende du møter oss med munnbind, men vi er likevel til å kjenne igjen!

 

Ny lokasjon fra 23. september 2019; Varnaveien 39. 2. etasje. (over Bogerud)

 

Legene tar i mot pasienter til "time samme dag" (se forklaring annet sted) på disse dagene (kun lett modifisert pga corona):

Bente Gjølstad: tirsdag, onsdag, fredag
Hilde Tjøtta: mandag, onsdag, torsdag
Asbjørn Ernø: mandag, tirsdag, torsdag
Marie G. Eilertsen: mandag, tirsdag og fredag
Scott Morris: Mandag, onsdag, torsdag og fredag
 
De dagene legene ikke er fysisk tilstede på kontoret, vil de ofte kunne tilby videokonsultasjoner som gjøres fra hjemmekontor. Dette vil den enkelte pasient få tilbud om etter behov. 
 
  -------------------------------------------------------

 

PLANLAGT FRAVÆR:

dr. Ernø er ikke tilstede   2. og 3 .november

Dr. Gjølstad er ikke tilstede 30. oktober OG UKE 48

Dr. Tjøtta er ikke tilstede 4.-9. november

 Trenger du akutt-time og din lege ikke er  tilstede, vil du få time hos en av de andre legene ved sentret.

Vi gjør oppmerksom på at vi vil forsøke å gi time samme dag innenfor  de  rammene som er satt. Vi kan ikke garantere tilbud om time samme dag ved  sykefravær eller kurs-/ferieavvikling. Det vil også enkelte ganger være for mange henvendelser til at legen klarer alle den dagen. Man vil da vanligvis få tilbud om time i løpet av uken. 

 

  

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


Influensavaksine - ANBEFALES STERKT TIL RISIKOGRUPPER I ÅR.

30. september 2020

Vi venter årets influensavaksine neste uke og starter vaksinering mandag 12 oktober. 

Pga smittevernhensyn, vil vi i år IKKE ha drop in avtaler på dette, men de som ønsker blir satt opp på timeavtaler fremover. Vi vil bruke tiden frem mot jul på dette. Det er svært sjelden influensa kommer før nyttår, slik at de som får vaksine, vil være beskyttet når den kommer (immunitet starter 1-2 uker etter den er satt). De som likevel kommer på lege-avtale, vil få tilbud om å få den samtidig med konsultasjonen. Hvis vi ser at tidsskjemaet ikke holder, vil vi bruke noen ekstra ettermiddager/kvelder på de resterende. 

 

Man må ta kontakt per telefon/SMS/melde fra i skranken hvis man ønsker avtale for influensavaksine uten konsultasjon hos legen.

 

Influensavaksine er først og fremst anbefalt til personer som risikerer alvorlig sykdom eller død hvis de smittes av influensa. Følgende tilstander plasserer en person i ”risikogruppe”, dvs. personer som har spesielt stor nytte av influensavaksinasjon:

 • Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt de som har nedsatt lungekapasitet.
 • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt de med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
 • Voksne og barn med sykdommer som gir nedsatt infeksjonsresistens.
 • Voksne og barn med diabetes mellitus eller annen stoffskiftesykdom.
 • Beboere på alders- og sykehjem.
 • Personer over 65 år.
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tileggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

I tillegg anbefales influensavaksine for nærkontakter til personer som ikke bør få influensa, for å redusere smitterisikoen:

 • Helsepersonell som skal ta hånd om pasienter i risikogruppene.
 • Husstandsmedlemmer til personer med risikotilstand.

Revaksinering må skje årlig før vinterens influensasesong.

Videokonsultasjoner. Smittefare.

13. mars 2020

I disse tider har vi tatt grep og gått i gang med videokonsultasjoner. Flere pasienter vil ved timebestilling få beskjed at de blir satt opp på videokonsultasjon. 

De vil da få beskjed per telefon/SMS om når de må være klare til et gitt tidspunkt med slingringsmonn på ca 2 timer. Ofte vil vi ta videokonsultasjoner fra hjemmekontor, og dette kan gjøres de dagene vi ikke tilbyr time samme dag også. 

Dette gjøres for å redusere smitterisiko i størst mulig grad blant annet. Regning sendes per sms i etterkant, og er det samme som for e-konsultasjon - kr 155/204,-. Etter kl 16.00 vil prisen være 262/311,-. (allmenlege/spesialist i allmennmedisin). 

- Klikk på tilsend link, VENT til du får svar (kan ta inntil 60 min. Du kan gjøre noe annet så lenge).

- Ikke alt egner seg for videokonsultasjon, og hvis du får tilbud om dette, men mener du bør komme fysisk, vennligst gi beskjed.

 

VIKTIG: VI ØNSKER IKKE AT PASIENTER MED SYMPTOMER PÅ LUFTVEISSYKDOM KOMMER TIL SENTERET UTEN AVTALE OM DETTE. LUFTVEISSYMPTOMER INNEBÆRER; SNUE, HALSVONDT, HOSTE, EVENTUELT FEBER OG KROPPSVERK. Dette vil primært bli løst per video. 

Coronavirus

11. mars 2020

Det er stor pågang med forespørsler om coronavirus. Hvis man IKKE er syk, IKKE har vært i områder med vedvarende smitte, eller IKKE vært utsatt for bekreftede smittede, vennligst sjekk Folkehelseinstituttets hjemmeside: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Ved reiseråd, sjekk også 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

Helsenorge har også informasjon:

https://helsenorge.no/

 

 • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen  for Koronasmitte på 815 55 015.
 • Dersom du tror du er smittet, ring corona-legevakten i Moss på 40404919 (gjelder innbyggere i Moss kommune).

Ved sykdom eller videre spørsmål, kan du også kontakte din lege på Varna Legesenter via E-KONSULTASJON på https://helsenorge.no/. Denne tjeneste koster omtrent det samme som en vanlig konsultasjon, men går på egenandelskortet (ev frikort hvis du har det). Du vil vanligvis få svar innen et døgn, ved mye pågang, kan det ta noe lengre tid. 

Elektronisk kontakt med legesenteret og dets leger

14. februar 2020

Denne informasjonen er flyttet til under "Slik bestiller du".

Ny lege

15. november 2019

Thomas Malmo slutter dessverre hos oss. Han har vært lege her i over 10 år, og vil bli savnet både av pasienter og oss. Fra 1 desember går han over i en jobb som lege i forsvaret. 

Scott Morris overtar hans praksis, og vi gleder oss også til han starter. Vi føler vi har fått tak i en veldig god erstatning, og håper vi med han får enda en lege som blir her i mange år fremover. Scott bor på Ekeberg foreløpig, og vil pendle hit. Han har erfaring fra allmennpraksis fra før, og vi tror han vil passe godt inn i senterets praksis!

Fra 2 desember og frem til midten av januar (Scott Morris kunne hadde en avtale på sitt nåværende arbeidssted frem til da), vil vi ha en vikar for Scott Morris, Usman Khaliq.  Han vil være her 4 dager i uken, og vil ta seg av Thomas Malmos nåværende pasientliste. 

VI FLYTTER!!

21. august 2019

Varna Legesenter skal flytte til helt nye lokaler, trolig siste halvdel av 2020. Fordi leiekontrakten vår går ut nå i september 2019, må vi flytte til midlertidige lokaler frem til den planlagte flyttingen i 2020. 

De midlertidige lokalene blir i Varnaveien 39, 1526 Moss, samme inngang som Varnaveien Cafe, i annen etasje. Det er heis der også, tilsvarende den vi har nå. Lokalene blir noe mindre, men vi håper og tror vi skal klare oss med mindre plass en periode, og at dette ikke skal bli særlig ulempe for pasientene. Det er parkeringsplasser utenfor.  

FLYTTEDATO er fredag 20. september 2019. Den dagen vil vi derfor ha stengt. Vi vil ha åpent senter i de midlertidig lokalene fra og med mandag 23 september, men vil ha noe redusert kapasitet de første dagene. 

 

De ny lokalene vi skal flytte til i 2020, blir også i samme område (Krysset midtveien-Varnaveien), så vi forblir i området i uoverskuelig fremtid! 

Ny betalingsordning startet

1. juli 2019

Senteret avsluttet avtalen med Melin med tilhørende betalingsautomat i november 2018. Etter dette har vi hatt en midlertidig løsning.

Vi har nå startet med Medipay, en Payex løsning, som innebærer at pasienten vil motta en sms etter besøket, med link til betalingsløsning. Man klikker på linken, og velger så kort, Vipps, eller faktura, sistnevnte med gebyr.

Fakturagebyret er på kr. 65,-. Hvis man ikke betaler med Vipps eller kort innen 48 timer, sendes automatisk en faktura.

Medarbeiderne kan gi veiledning, og man kan også vente til man kommer hjem, og eventuelt få hjelp av pårørende. Har man gjort det en gang, går det som regel greit.

SMS sendes til mobilnummeret vi har oppgitt i journal, så det er viktig at vi får beskjed om mobilnummeret, og ved eventuelle endringer av dette.

Barn under 16 år, kan foreløpig ikke benytte ordningen med eget mobilnummer, men hos de kan mobilnummeret til foreldre oppgis, eller de kan selv oppgi foreldrenes mobilnummer hvis de velger Vipps.

Ønsker man å betale kontant, må dette gjøres i skranken eller hos legen, men vi ønsker å unngå kontantbetaling fordi det er mer upraktisk og tungvint. 

OBS: På Vipps må man ha registrert Visa eller Mastercard kort (debit eller kredit). Det holder ikke bare å registrert kontonummeret i Vipps (da kan man kun vippse til venner etc). 

 

SMS - Helserespons

25. oktober 2018

Det er skrevet mye om Legekontorenes bruk av SMS tjenester til å bestille timer. Varna Legesenter har brukt denne ordningen i over ti år, og både pasienter og senteret har vært veldig fornøyd med løsningen. Varna Legesenter har ingen inntekt på denne løsningen, tvert i mot, bare utgifter.

Vi ser at noen oppfatter det urimelig at de skal betale for å sende SMS til legekontoret, men vil presisere at det er mulig å ta kontakt per telefon eller å henvende seg i skranken også. SMS ordningen er en helt frivillig ordning for pasientene.

Vi planla å bytte ut hele journalsystemet vårt i desember 2018, men da det nye programmet foreløpig hadde for mange mangler, ble dette forskjøvet. Det var da samtidig planlagt å gå over til Helsenorges timebestillingsløsning. Vi kommer til å gå over til Helsenorges bestillingsløsning etterhvert, men ser foreløpig at ordningen ikke passer våre behov med "Time samme dag" etc, og den er lite fleksible foreløpig. 

Vi kommer til å beholde SMS løsningen vi har nå frem til helsenorge.no er på plass. Vi kan ikke garantere noen dato på dette, men vi jobber for tiden med dette. Vi er her også avhengige av at funksjonene i Helsenorge er minst like gode. 

Alternativet kunne være å gå tilbake til gammel løsning med kun telefonbestilling, noe vi imidlertid tror pasientene vil føle mest tungvint. Vi vil prøve å unngå en slik situasjon.

Kort info om frikortordningen

9. februar 2018

- Frikort dekker ikke utstyr eller spesielle undersøkelser (eks. gynekologisk us, spirometri/lungefunksjonsmåling, EKG, operasjoner etc). Ta alltid veien innom betalingsautomaten og sjekk om du skal betale noe etter legebesøket. Er det noe å betale, og det ikke gjøres samme dag, vil det bli sendt ut faktura med fakturagebyr

- Frikort blir ikke nødvendigvis automatisk registrert på legekontoret. Det er pasientens oppgave å opplyse om frikortrettighet.

- Om du skulle være uheldig å få tilsendt faktura for legebesøk/tjeneste du mener skulle vært dekket av frikort, vil du få pengene igjen av Helfo når du har betalt.

Time Samme Dag - visse modifikasjoner

31. mars 2017

Legesenteret har brukt timebestillingssystemet "Time Samme Dag" siden 2011. Dette systemet gjør at vi i praksis ikke har ventetid på time her ved senteret. I det store og hele har pasientene utrykt stor tilfredshet med dette, selv om noen savner å kunne planlegge noe mer.

Vi ved senteret har også vært svært fornøyd, men har sett særlig det siste 1-2 årene at mange av arbeidsdagene har blitt svært lange (ikke sjelden til 18-19). Enkelte av legene har fått vanskeligheter med å oppfylle forpliktelser på hjemmebane, som henting av barn i barnehage etc.

For å kunne kombinere familie og jobb bedre, ser vi oss derfor nødt til å gjøre visse modifikasjoner.

Vi vil fortsatt tilby Time Samme Dag, og bestrebe oss på å tilby timer til alle som kontakter oss før kl 11.00 aktuell dag. Vi går dog bort fra å garantere dette. Pasienter som ikke får tilbudt time samme dag, vil vi imidlertid forsøke å tilby time på en "oppsamlingsdag" senere samme uke, evt neste uke hvis bestillingen er på torsdag/fredag.

Les flere artikler