Bestill time med SMS

Send til 2097:

VARNA fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

VARNA 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Influensavaksine

Varna Legesenter

VARNA LEGESENTER HAR FLYTTET!

Vi har åpnet i helt nye lokaler i Midtveien 1A, det nye To-Takt bygget, mandag 11 januar. Inngang mot sør/gårdsplassen, 4 etasje. Vi synes lokalene har blitt veldig fine, og gleder oss også til mer plass både for pasientene og oss. 

 

Vi vil samtidig skryte av et svært godt samarbeid både med utbygger To-Takt og Asker Entrepenør!! Tusen takk for velvillighet og positivitet!

 

 OBS  OBS -VIKTIG MELDINGER :

---------------------------------

 

April 2021: Dr. Hilde Tjøtta er sykemeldt på ubestemt tid. Det er vikar tilstede  man, tirsdag, onsdag og torsdag.

 

VIKTIG: VI ØNSKER IKKE AT PASIENTER MED SYMPTOMER PÅ LUFTVEISSYKDOM KOMMER TIL SENTERET UTEN AVTALE OM DETTE. LUFTVEISSYMPTOMER INNEBÆRER; SNUE, HALSVONDT, HOSTE, EVENTUELT FEBER OG KROPPSVERK. Dette vil primært bli løst per video. Se lenger ned. 

 

Dersom du tror du er smittet (nærkontakt med annen smittet), vil vi tilby videokonsultasjon, eventuelt telefon hvis man ikke får til video. Fastlegen vil vurdere om du bør testes, eller bør ha legetilsyn. Skal du bare testes, vil du få beskjed om å ringe koronalegevakten, 40404919. Koronalegevaktens telefonnummer er betjent mellom kl. 08.15 og 15.30 hver dag. På kveld/helg/helligdag, ringer du det vanlige legevaktsnummeret 116/117. Helsepersonell som skal testes skal ringe 40021277. Se forøvrige også Moss kommunes hjemmeside om dette temaet for mer informasjon: https://www.moss.kommune.no/koronavirus/ved-mistanke-om-smitte-og-om-testing/

 

Du kan også ta en sjekk på koronasjekk.no - se under "Lenker".

 

OBS: vi tar i mot pasienter på vanlige konsultasjoner, enten forhåndsbestilte, eller "time samme dag", SÅ LENGE DE IKKE HAR SYMPTOMER PÅ LUFTVEISSYKDOM.

Det er viktig at pasienter med kroniske sykdommer ikke avbestiller, eller utsetter kontroller, da disse er ment å skulle fange opp endringer i sykdommen. Har du andre lidelser, eller bekymrer deg for sykdom, er det også viktig at du bestiller time som før. Vi vil, hvis vi ser det er passende i forhold til problemstilling,  tilby videokonsultasjon, men tar også inn pasienter til fysisk konsultasjon, hvis det kreves undersøkelse eller prøver. 

VENTEVÆRELSE: Vi forsøker å holde antall pasienter på ventekontoret lavt, med god avstand mellom stoler.

Vi tilstreber at alle med luftveissymptomer holdes unna, så smitterisikoen hos oss er liten. Det kan hende du møter oss med munnbind, men vi er likevel til å kjenne igjen!

 

Lokalisasjon fra  11. januar 2021 : Midtveien 1, 4. etasje  ( det nye To-takt bygget)

 Legene tar i mot pasienter til "time samme dag" (se forklaring annet sted) på disse dagene (kun lett modifisert pga corona):

Bente Gjølstad: tirsdag, onsdag, fredag
Hilde Tjøtta: mandag, onsdag, torsdag (pt. sykemeldt) - vkar tilstede
Asbjørn Ernø: mandag, tirsdag, torsdag
Marie G. Eilertsen: mandag, tirsdag og fredag
Scott Morris: Mandag, onsdag, torsdag og fredag (har vikar)
 
De dagene legene ikke er fysisk tilstede på kontoret, vil de ofte kunne tilby videokonsultasjoner som gjøres fra hjemmekontor. Dette vil den enkelte pasient få tilbud om etter behov. 
 
 

Dr. Hilde Tjøtta er sykemeldt på ubestemt tid,men har vikar  mandag, tirsdag, onsdag og fredag

 

Dr. Scott Morris har 1 års sykehustjeneste fra 1. sept. 21 -

vikar er dr. Moin Afzal (mandag, onsdag,torsdag og fredag)

 

 

PLANLAGT FRAVÆR:

Dr. Eilertsen er ikke tilstede fredag 26. november.

Dr. Gjølstad er ikke tilstede i uke 48.

 

 Trenger du akutt-time og din lege ikke er  tilstede, vil du få time hos en av de andre legene ved sentret.

Vi gjør oppmerksom på at vi vil forsøke å gi time samme dag innenfor  de  rammene som er satt. Vi kan ikke garantere tilbud om time samme dag ved  sykefravær eller kurs-/ferieavvikling. Det vil også enkelte ganger være for mange henvendelser til at legen klarer alle den dagen. Man vil da vanligvis få tilbud om time i løpet av uken. 

 

  

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


Influensavaksinen har kommet - anbefales alle i år.

7. oktober 2021

Dette er målgruppene i influensavaksinasjonsprogrammet:

 • personer over 65 år

 • beboere i omsorgsboliger og sykehjem

• barn, unge og voksne med ulike kroniske sykdommer: diabetes, leversykdom, nyresykdom, lungesykdom

 • personer med kroppsmasseindeks over 40

 • gravide i 2. og 3. trimester

 • prematurt fødte barn, spesielt barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til fem år. DETTE ER NYTT!

• helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientkontakt

• husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

• svinerøktere og personer med jevnlig kontakt med levende griser

 

Pasienter i disse definerte risikogruppene må kun betale en egenandel på kr 50,-. Hvis pasienten har frikort, er det gratis. 

 

Personer som ikke er i risikogruppe er også anbefalt vaksine i år, men får den ikke gratis fra FHI. De betaler pris fastsatt av legesenteret. 

For ytterligere informasjon, se

 Influensavaksine - FHI

 Informasjonsmateriell om influensavaksine - FHI

 

Vi har satt opp egne vaksinasjonsdager for dette, kontakt legesenteret per SMS, eventuelt per telefon. Har du konsultasjon hos legen i nærmeste fremtid, kan du få satt den under konsultasjonen. 

Prøvesvar - sjekk de selv!

1. september 2021

Vi sender de fleste blodprøver til Fürst Laboratorium. Vi sender mange hundre analyser daglig, og har dessverre ikke anledning til å informere pasienter om normale prøvesvar. Vi informerer vanligvis kun ved prøvesvar som får konsekvenser. Av og til kan det være mindre avvik fra normalen, eller forventede avvik som vi heller ikke informerer om. 

Fürst har imidlertid fått en egen tjeneste, hvor du selv kan logge inn å se sine prøvesvar. 

Gå til furstpasient.no. Logg inn med bank ID (via ID porten). Der vil du kunne se prøvesvarene. Hvis det er tydelige avvik, kan du kontakte oss via helsenorge.no. 

Vikarer

27. august 2021

Vi har hatt vanskeligheter med å få inn vikarer for Hilde Tjøtta, og de andre faste legene her har fungert som vikarer frem til i sommer. 

Nå har vi fått inn to dyktige vikarer for henne:

Sania Khan og Aisha Mughal. Begge to er dyktige og vennlige leger med god erfaring. Sania Khan jobber tirsdager og torsdager, mens Aisha Mughal jobber mandager og onsdager. 

Vi er veldig glade for å få inn så kompetente kolleger, og tror pasientene også vil oppleve disse som ivaretagende og hyggelige!

 

Fra 1. september går Scott Morris ut i et års sykehustjeneste. Dette er det siste han mangler for å være ferdig spesialist. Deretter kommer han tilbake til oss. 

I dette året, har han også skaffet en vikar, Moin Afzal, som starter i full jobb fra 1 september. Vi har stor tro på at han blir en god erstatning i dette året, og gleder oss til å bli kjent med han! 

Johnson&Johnson - Jansen vaksine mot COVID 19.

15. juni 2021

Denne vaksinen tilbys ikke her, da den ikke er anbefalt hverken av legeforeningen eller Folkehelseinstituttet. Risikoen for alvorlige bivirkninger anses som for høy, sett opp i mot nytten for forebygging av alvorlig COVID 19. Særlig ved så liten smitte som det er i Norge nå. 

Fastlege Hilde Tjøtta er sykmeldt på ubestemt tid.

15. april 2021

Det jobbes med å få inn vikar. Inntil dette er på plass, vil de andre legene ved senteret vekselsvis fungere som vikarer. Vi sjekker og følger også med på prøvesvar og undersøkelser som Tjøtta har rekvirert. 

 

Oppdatert juni 2021: Vi får vikar for Hilde Tjøtta fra 1 juli 2021. 

Videokonsultasjoner. Smittefare.

13. mars 2020

I disse tider har vi tatt grep og gått i gang med videokonsultasjoner. Flere pasienter vil ved timebestilling få beskjed at de blir satt opp på videokonsultasjon. 

De vil da få beskjed per telefon/SMS om når de må være klare til et gitt tidspunkt med slingringsmonn på ca 2 timer. Ofte vil vi ta videokonsultasjoner fra hjemmekontor, og dette kan gjøres de dagene vi ikke tilbyr time samme dag også. 

Dette gjøres for å redusere smitterisiko i størst mulig grad blant annet. Regning sendes per sms i etterkant, og er det samme som for e-konsultasjon - kr 155/204,-. Etter kl 16.00 vil prisen være 262/311,-. (allmenlege/spesialist i allmennmedisin). 

- Klikk på tilsend link, VENT til du får svar (kan ta inntil 60 min. Du kan gjøre noe annet så lenge).

- Ikke alt egner seg for videokonsultasjon, og hvis du får tilbud om dette, men mener du bør komme fysisk, vennligst gi beskjed.

 

VIKTIG: VI ØNSKER IKKE AT PASIENTER MED SYMPTOMER PÅ LUFTVEISSYKDOM KOMMER TIL SENTERET UTEN AVTALE OM DETTE. LUFTVEISSYMPTOMER INNEBÆRER; SNUE, HALSVONDT, HOSTE, EVENTUELT FEBER OG KROPPSVERK. Dette vil primært bli løst per video. 

Coronavirus

11. mars 2020

Det er stor pågang med forespørsler om coronavirus. Hvis man IKKE er syk, IKKE har vært i områder med vedvarende smitte, eller IKKE vært utsatt for bekreftede smittede, vennligst sjekk Folkehelseinstituttets hjemmeside: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Ved reiseråd, sjekk også 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

Helsenorge har også informasjon:

https://helsenorge.no/

 

  • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen  for Koronasmitte på 815 55 015.
  • Dersom du tror du er smittet, ring corona-legevakten i Moss på 40404919 (gjelder innbyggere i Moss kommune).

Ved sykdom eller videre spørsmål, kan du også kontakte din lege på Varna Legesenter via E-KONSULTASJON på https://helsenorge.no/. Denne tjeneste koster omtrent det samme som en vanlig konsultasjon, men går på egenandelskortet (ev frikort hvis du har det). Du vil vanligvis få svar innen et døgn, ved mye pågang, kan det ta noe lengre tid. 

Ny betalingsordning startet

1. juli 2019

Senteret avsluttet avtalen med Melin med tilhørende betalingsautomat i november 2018. Etter dette har vi hatt en midlertidig løsning.

Vi har nå startet med Medipay, en Payex løsning, som innebærer at pasienten vil motta en sms etter besøket, med link til betalingsløsning. Man klikker på linken, og velger så kort, Vipps, eller faktura, sistnevnte med gebyr.

Fakturagebyret er på kr. 65,-. Hvis man ikke betaler med Vipps eller kort innen 48 timer, sendes automatisk en faktura.

Medarbeiderne kan gi veiledning, og man kan også vente til man kommer hjem, og eventuelt få hjelp av pårørende. Har man gjort det en gang, går det som regel greit.

SMS sendes til mobilnummeret vi har oppgitt i journal, så det er viktig at vi får beskjed om mobilnummeret, og ved eventuelle endringer av dette.

Barn under 16 år, kan foreløpig ikke benytte ordningen med eget mobilnummer, men hos de kan mobilnummeret til foreldre oppgis, eller de kan selv oppgi foreldrenes mobilnummer hvis de velger Vipps.

Ønsker man å betale kontant, må dette gjøres i skranken eller hos legen, men vi ønsker å unngå kontantbetaling fordi det er mer upraktisk og tungvint. 

OBS: På Vipps må man ha registrert Visa eller Mastercard kort (debit eller kredit). Det holder ikke bare å registrert kontonummeret i Vipps (da kan man kun vippse til venner etc). 

 

SMS - Helserespons

25. oktober 2018

Det er skrevet mye om Legekontorenes bruk av SMS tjenester til å bestille timer. Varna Legesenter har brukt denne ordningen i over ti år, og både pasienter og senteret har vært veldig fornøyd med løsningen. Varna Legesenter har ingen inntekt på denne løsningen, tvert i mot, bare utgifter.

Vi ser at noen oppfatter det urimelig at de skal betale for å sende SMS til legekontoret, men vil presisere at det er mulig å ta kontakt per telefon eller å henvende seg i skranken også. SMS ordningen er en helt frivillig ordning for pasientene.

Vi planla å bytte ut hele journalsystemet vårt i desember 2018, men da det nye programmet foreløpig hadde for mange mangler, ble dette forskjøvet. Det var da samtidig planlagt å gå over til Helsenorges timebestillingsløsning. Vi kommer til å gå over til Helsenorges bestillingsløsning etterhvert, men ser foreløpig at ordningen ikke passer våre behov med "Time samme dag" etc, og den er lite fleksible foreløpig. 

Vi kommer til å beholde SMS løsningen vi har nå frem til helsenorge.no er på plass. Vi kan ikke garantere noen dato på dette, men vi jobber for tiden med dette. Vi er her også avhengige av at funksjonene i Helsenorge er minst like gode. 

Alternativet kunne være å gå tilbake til gammel løsning med kun telefonbestilling, noe vi imidlertid tror pasientene vil føle mest tungvint. Vi vil prøve å unngå en slik situasjon.

Kort info om frikortordningen

9. februar 2018

- Frikort dekker ikke utstyr eller spesielle undersøkelser (eks. gynekologisk us, spirometri/lungefunksjonsmåling, EKG, operasjoner etc). Ta alltid veien innom betalingsautomaten og sjekk om du skal betale noe etter legebesøket. Er det noe å betale, og det ikke gjøres samme dag, vil det bli sendt ut faktura med fakturagebyr

- Frikort blir ikke nødvendigvis automatisk registrert på legekontoret. Det er pasientens oppgave å opplyse om frikortrettighet.

- Om du skulle være uheldig å få tilsendt faktura for legebesøk/tjeneste du mener skulle vært dekket av frikort, vil du få pengene igjen av Helfo når du har betalt.

Les flere artikler