Sjekk dine prøvesvar på furstpasient.no

Vi sender de fleste blodprøver til Fürst Laboratorium. Vi sender mange hundre analyser daglig, og har dessverre ikke anledning til å informere pasienter om normale prøvesvar. Vi informerer vanligvis kun ved prøvesvar som får konsekvenser. Av og til kan det være mindre avvik fra normalen, eller forventede avvik som vi heller ikke informerer om.

Fürst har imidlertid fått en egen tjeneste, hvor du selv kan logge inn å se sine prøvesvar.

Gå til furstpasient.no. Logg inn med bank ID (via ID porten). Der vil du kunne se prøvesvarene. Hvis det er tydelige avvik, kan du kontakte oss via helsenorge.no.