Dette er målgruppene i influensavaksinasjonsprogrammet:

 • personer over 65 år

 • beboere i omsorgsboliger og sykehjem

• barn, unge og voksne med ulike kroniske sykdommer: diabetes, leversykdom, nyresykdom, lungesykdom

 • personer med kroppsmasseindeks over 40

 • gravide i 2. og 3. trimester

 • prematurt fødte barn, spesielt barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til fem år. DETTE ER NYTT!

• helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientkontakt

• husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

• svinerøktere og personer med jevnlig kontakt med levende griser

 

Pasienter i disse definerte risikogruppene må kun betale en egenandel på kr 50,-. Hvis pasienten har frikort, er det gratis. 

 

Personer som ikke er i risikogruppe er også anbefalt vaksine i år, men får den ikke gratis fra FHI. De betaler pris fastsatt av legesenteret. 

For ytterligere informasjon, se

 Influensavaksine - FHI

 Informasjonsmateriell om influensavaksine - FHI

 

Vi har satt opp egne vaksinasjonsdager for dette, kontakt legesenteret per SMS, eventuelt per telefon. Har du konsultasjon hos legen i nærmeste fremtid, kan du få satt den under konsultasjonen.