Denne vaksinen tilbys ikke her, da den ikke er anbefalt hverken av legeforeningen eller Folkehelseinstituttet. Risikoen for alvorlige bivirkninger anses som for høy, sett opp i mot nytten for forebygging av alvorlig COVID 19. Særlig ved så liten smitte som det er i Norge nå.