Det jobbes med å få inn vikar. Inntil dette er på plass, vil de andre legene ved senteret vekselsvis fungere som vikarer. Vi sjekker og følger også med på prøvesvar og undersøkelser som Tjøtta har rekvirert.