Faste medisiner og medisiner som brukes hyppig (untatt A og B-resepter - oftest sterkere smertestillende, sovemedisin og beroligende medisiner), kan bestilles per SMS eller telefon. Se egen side for dette. Når vi nå har e-resept, trenger man ikke komme til kontoret for å hente resepten, for så å hente medisinen på apoteket. Etter å ha fått bestillingen, sender vi e-resept direkte til apotekenes server (reseptformidleren), og medisinen kan hentes ut på et hvilket som helst apotek. Forsendelsen går naturligvis raskt, men resepten må først signeres av aktuell lege, som på dagtid stort sett er opptatt i konsultasjoner eller samtaler/møter, evt. ikke tilstede på kontoret. Vi har derfor en retningslinje på at resepten kan hentes dagen etter forespørslen er kommet inn til oss. I spesielle tilfeller kan vi få det til raskere. Hvis resepten er skrevet ut under konsultasjon, kan den vanligvis hentes på apoteket med en gang (vi har elektronisk meldingsutveksling hvert 10. minutt). 

 

Til nå har vi fått svært gode erfaringer med e-resept, men er takknemlig for tilbakemeldinger, både positive og negative.