Tidligere anså man at det ikke var så mye man kunne gjøre ved hjerneslag eller såkalt TiA (= "drypp"). Dette har endret seg, og det er nå viktig at man tar tidlig kontakt og kommer tidlig til behandling. Av den grunn legger vi ut noe informasjon om dette.

 

Hjerneslag og TiA kommer som følge av en blodpropp (oftest) fra hjertet eller andre årer til hodet, eller en blødning i hjernen (sjeldnere, og forårsaker ikke TiA). Dermed stoppes eller reduseres blodsirkulasjonen i en liten eller større del av hjernen. Dette medfører at det aktuelle området i hjernen mister eller får redusert funksjon, noe som igjen vil gi typiske symptomer, avhengig av hvilket område i hjernen det dreier seg om.

 

De vanligste symptomene er:

- svakhet, klossethet i en side av kroppen og/eller ansiktet (i 90% av tilfellene)

- språkforstyrrelser - vansker med å utrykke eller forstå ord/setninger (25%)

- nedsatt førlighet i en side av kroppen (50%)

- helt eller delvis tap av synet på et øye, eller av synsfeltet (15%)

 

Symptomene på hjerneslag og TiA er ofte de samme, med den forskjell at TiA går helt over innen et døgn, som oftest innen en time. Hjerneslag blir ofte også mer uttalt. Symptomene oppstår raskt, i løpet av sekunder til minutter. 20 - 30% av de som får hjerneslag, blir ubehandlet verre i løpet av de første dagene. Av de som får TiA, er risikoen for å få påfølgende hjerneslag relativt stor den første uken etterpå, men også senere er risikoen klart øket. Risikoen reduseres klart ved riktig behandling.

 

Hvis man kommer tidlig til ved hjerneslag - innen 3-4 timer, kan man ofte (men ikke alltid) behandle med medikamenter som kan løse opp blodproppen. Kan man ikke gi denne behandlingen, vil det uansett være viktig å behandle tidlig med andre, blodfortynnende medikamenter (såsant det ikke dreier seg om en blødning, som kan kreve annen behandling).

 

Av denne grunn er det viktig å ikke vente med å ta kontakt ved disse symptomene, selv om symptomene blir bedre. Både hjerneslag og TiA vil føre til innleggelse som øyeblikkelig hjelp. I Mosseregionen kan man ta kontakt med legevakt (116117) eller sin fastlege (telefonnummer for øyeblikkelig hjelp hos oss er 69912390), og vil der få videre veiledning. Er man sikker på at det dreier seg om slag/TiA, eller er det mistanke om livstruende symptomer skal man ta direkte kontakt med 113.

 

Forebyggende tiltak både for de som allerede har hatt slag/TiA, og for alle andre med risikofaktorer, er

- ikke å røyke

- holde normalvekt

- trene

- fornuftig kosthold

- alkoholmoderasjon

- behandle høyt blodtrykk

- behandle diabetes mellitus (sukkersyke)

- behandle med kolesterolsenkende midler hos de som har hatt dette, eller som har spesiell risiko, eller allerede har klart forhøyet kolesterol

- behandle med blodfortynnende midler hos de med flere risikofaktorer, eller hos de som har hatt slag/TiA.