Vi venter årets influensavaksine neste uke og starter vaksinering mandag 12 oktober. 

Pga smittevernhensyn, vil vi i år IKKE ha drop in avtaler på dette, men de som ønsker blir satt opp på timeavtaler fremover. Vi vil bruke tiden frem mot jul på dette. Det er svært sjelden influensa kommer før nyttår, slik at de som får vaksine, vil være beskyttet når den kommer (immunitet starter 1-2 uker etter den er satt). De som likevel kommer på lege-avtale, vil få tilbud om å få den samtidig med konsultasjonen. Hvis vi ser at tidsskjemaet ikke holder, vil vi bruke noen ekstra ettermiddager/kvelder på de resterende. 

 

Man må ta kontakt per telefon/SMS/melde fra i skranken hvis man ønsker avtale for influensavaksine uten konsultasjon hos legen.

 

Influensavaksine er først og fremst anbefalt til personer som risikerer alvorlig sykdom eller død hvis de smittes av influensa. Følgende tilstander plasserer en person i ”risikogruppe”, dvs. personer som har spesielt stor nytte av influensavaksinasjon:

 • Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt de som har nedsatt lungekapasitet.
 • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt de med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
 • Voksne og barn med sykdommer som gir nedsatt infeksjonsresistens.
 • Voksne og barn med diabetes mellitus eller annen stoffskiftesykdom.
 • Beboere på alders- og sykehjem.
 • Personer over 65 år.
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tileggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

I tillegg anbefales influensavaksine for nærkontakter til personer som ikke bør få influensa, for å redusere smitterisikoen:

 • Helsepersonell som skal ta hånd om pasienter i risikogruppene.
 • Husstandsmedlemmer til personer med risikotilstand.

Revaksinering må skje årlig før vinterens influensasesong.