Varna Legesenter har åpnet for e-konsultasjon og e-kontakt via portalen helsenorge.no. Dette er en portal hvor man må logge inn med bank-id, og innehar viktige opplysninger for deg som pasient (fastlege, kjernjournal, divers helseopplysninger, e-resept osv). Under fastlege, kan man der velge e-konsultasjon eller e-kontakt. 

 

OBS: Man må på min side/under instillinger på helsenorge.no ha gitt "Alle samtykker", for at vi skal kunne kommunisere over denne siden. 

E-konsultasjon er for medisinske spørsmål til legen, og kan i noen tilfeller være en erstatning eller et supplement til vanlig konsultasjon på legekontoret. I de fleste tilfeller vil det fortsatt være nødvendig med fysisk oppmøte, og hvis vi får forespørsler om noe som krever dette, vil vi gi et standardsvar på dette (uten honorarkrav). E-konsultasjon kan i noen tilfeller gjelde som forlengelse av sykmelding, forespørsel om attester, spørsmål der vi ikke trenger hverken samtale, se pasienten, undersøkelse eller prøver. 

E-konsultasjon utløser et konsultasjons honorar, som går på egenandelskortet, på samme måte som vanlig konsultasjon. Dvs kr 155/204,- per dags dato. Når du har nådd frikortsgrensen, vil det gå på frikortet som en vanlig konsultasjon også. Regning vil bli sendt med link til en betalingsside (bruk kort eller vipps) per sms, så det er viktig at vi har riktig mobilnummer oppgitt hos oss. Hvis man betaler innen to døgn, unngåes fakturagebyr. 

Svar på E-konsultasjonen kan ikke forventes umiddelbart, men vi bestreber oss på å besvare innen 2-3 dager (ofte raskere). Unntak vil være fravær ved ferier/kurs/sykdom (dette er opplyst her på hjemmesiden). 

E-kontakt er ment som enklere, helst administrative forespørsler. Denne kontakten er gratis for pasienter, men hvis vi ser dette er problemstillinger som hører inn under e-konsultasjon, vil den bli omgjort til dette. 

Man kan på helsenorge.no også bestille resepter, fortrinnsvis på faste medisiner (vi foretrekker nå at dette bestilles her fremfor på den gamle SMS måten -2077). 

Vi har foreløpig ikke åpnet for timebestilling via helsenorge.no, selv om dette er en mulighet. Foreløpig er imidlertid funksjonen ikke anvendelig i forhold til våre behov.