Varna Legesenter skal flytte til helt nye lokaler, trolig siste halvdel av 2020. Fordi leiekontrakten vår går ut nå i september 2019, må vi flytte til midlertidige lokaler frem til den planlagte flyttingen i 2020. 

De midlertidige lokalene blir i Varnaveien 39, 1526 Moss, samme inngang som Varnaveien Cafe, i annen etasje. Det er heis der også, tilsvarende den vi har nå. Lokalene blir noe mindre, men vi håper og tror vi skal klare oss med mindre plass en periode, og at dette ikke skal bli særlig ulempe for pasientene. Det er parkeringsplasser utenfor.  

FLYTTEDATO er fredag 20. september 2019. Den dagen vil vi derfor ha stengt. Vi vil ha åpent senter i de midlertidig lokalene fra og med mandag 23 september, men vil ha noe redusert kapasitet de første dagene. 

 

De ny lokalene vi skal flytte til i 2020, blir også i samme område (Krysset midtveien-Varnaveien), så vi forblir i området i uoverskuelig fremtid!