company logo

Nyheter og nyttig informasjon

Legekontoret

Om oss

Varna Legesenter er fortsettelsen av Øreåsen legekontor som ble opprettet av Jan Otto Syvertsen i 1983 da han var blitt distriktslege i Rygge. Legene Jan Otto Syvertsen, Bente Gjølstad og Pål Innset flyttet legesenteret sitt  fra Øreåsen  til  Varnaveien 35  i oktober 1994, og legesenteret  skiftet navn til Varna legesenter. Pål Innset sluttet i 2001, mens Jan Otto Syvertsen sluttet i 2014. Hilde Tjøtta startet i 1998, Asbjørn Ernø i 2001, Thomas Malmo i 2008 og Marie Eilertsen startet i 2014. Scott Morris overtok for Thomas Malmo i 2019. Lisbeth Os har vært med som kontorleder  helt fra starten i 1983. I januar 2021 flyttet vi til nåværende, helt nye lokaler i Midtveien 1A, 4 etasje i det nye To-Takt bygget.

Vårt mål er å formidle kvalitetsmessig gode helsetjenester og god service til våre pasienter. Om du som pasient skulle registrere noen områder hvor vi ikke lykkes ber vi deg gi oss informasjon om dette slik at vi kan forbedre våre rutiner.

Vi tar i mot pasienter som har fått tildelt eller har valgt fastlege ved Varna Legesenter.

Det er vanligvis 3-4 leger på senteret hver dag, og hver av legene har fast 3-4 praksisdager for ordinære timer. De andre ukedagene har de andre arbeidsoppgaver med bistillinger ved Sykehjem, Helsestasjon i tillegg til NAV møter osv. Ved din fastleges fravær, fungerer de andre legene ved senteret som vikarer og har tilgang til din journal. Senteret har åpent alle hverdager hele året. Kun unntaksvis kan det være stengt, og dette blir i så fall annonsert. Praksisdager for de enkelte legene: se eget oppslag under Kontakt og Åpningstider.

Timebestilling foregår primært online. Det samme gjelder reseptbestilling og forespørsler til Resepsjonen eller E-konsultasjoner. Medarbeiderne tar også i mot timebestillinger, ønske om fornyelse av faste medisiner som så vurderes av legene. De kan også gi enkle medisinske råd, evnt. konferere med fastlegen.

Ved senteret tar og analyserer vi blodprøver, EKG (hjerteprøve), 24 timers EKG (for rytmeregistrering av hjertet), Spirometri (lungefunksjonsmåling), døgnregistrering av blodtrykk, diverse kirurgiske prosedyrer (føflekker, sår etc), gynekologiske undersøkelser etc.

Vi har også to ultralydapparater, som vi bruker i økende grad til forskjellige problemstillinger.

Vi behersker utover norsk, også engelsk, tysk. Ved andre språk og behov for tolk, bes dette oppgitt ved timebestilling. Vi har da en avtale med Nortolk.

Ønske om prøvesvar

Hver lege mottar flere hundre prøvesvar hver uke. Av den grunn har vi desverre ikke anledning til å gi hver enkelt pasient informasjon om normale prøvesvar. Er det klart unormale prøvesvar, eller svar på undersøkelser og prøver som får en konsekvens, vil dette bli besvart spesielt via helsenorge.no, per brev, telefon eller evt. i en ny konsultasjon. I utgangspunktet er det derfor ikke nødvendig å ringe eller kontakte oss for svar på undersøkelser eller prøver.

Du kan også sjekke dine prøvesvar på furstpasient.no (bruk Bank ID). Er det slik at du ikke blir bedre, eller føler deg dårligere, må du naturligvis kontakte oss på ny.

Ventetid på venteværelset

En allmennlegepraksis skal dekke hele panoramaet av sykdommer, plager og mange andre forespørsler. Det kan være alt fra øyekatarrer og halsbetennelser til hjerteinfarkt og alvorlige psykiske lidelser, kriser i familien eller akutt omsorgsbehov . Dvs. det kan være svært vanskelig å beregne tiden som medgår til hver pasient. Ofte ønsker ikke pasienten å oppgi problemene før de er inne hos legen (hvilket ofte er forståelig), noe som gjør det enda vanskeligere å forhåndsberegne tiden. Mange har også flere enn ett problem de lurer på, og dessuten er vi alle forskjellige mennesker med forskjellige behov og dermed også forskjellige forventninger.

Alt dette prøver vi å ta hensyn til så godt vi kan. Vi prøver (faktisk!) også å holde tiden, men ofte ser vi at skjemaet sprekker. Vi kan heller ikke sette opp for god tid på hver pasient, da det ville medføre ventetid på å få en vanlig time.

Vi ber derfor om forståelse for at det kan bli ventetid. Av og til må vi også utsette noen av dine problemer til en ny time, mens av og til ser vi at et problem kan være prekært og nødvendig å ta der og da, uten for mye tanke på at andre venter. Hvis man får "Time samme dag", må vi begrense konsultasjonen til en problemstilling. Hvis det da er ønske om mer tid, vil vi måtte sette opp en ny time for dette. Vi forsøker å holde ventetiden innenfor 0-30min, men ser desverre at det av og til kan bli lenger.

Dette er hverdagen vår. Rolige dager er unntakene. Vi trives likevel med jobben vår og er veldig glad for alle de spesielle menneskene og historiene vi treffer.

Anbefaling; Forbered deg på litt venting, ta gjerne med en bok, et blad, litt musikk på øret (bare ikke for høyt), eller bruk tiden til å reflektere over noe man ikke har tid til ellers. Kanskje blir du også positivt overrasket over at du blir tatt inn med en gang!