company logo

Nyheter og nyttig informasjon

Legekontoret

Ny lege - Julie Hoel.

Julile Hoel har overtatt hjemmelen til Scott Morris. Formelt tidspunkt for overtagelse er 19.03.23, men siden hun fortsatt har svangerskapspermisjon, starter hun ikke før i midten av juni. Inntil da vil Moin Afzal fortsette som vikar.

Julie Hoel har vært ferdig lege siden 2018, og har erfaring som fastlege i et år på legekontor i Oslo, i tillegg en kort periode som kommunelege og i to år som lege på Oslo Universitetssykehus, avdeling for Rus- og avhengighet.

Hun har bestemt seg for at allmennmedisin er det som apellerer mest til henne, og vil nå fullføre utdanningen og bli spesialist i allmennmedisin. Hun satser for fullt og har kjøpt seg inn i Varna Legsenter DA.

Julie har gode referanser, og vi opplever henne som utadvendt, vennlig, arbeidssom og faglig dyktig. Vi føler oss trygge på at pasientene på Scott Morris' liste vil bli svært godt i varetatt.

Julie er hjertelig velkommen her hos oss.