company logo

Nyheter og nyttig informasjon

Legekontoret

En epoke er over. Bente Gjølstad pensjonerer seg.

Bente Gjølstad går av med pensjon 1 juni 2023, men vil fortsette som vikar i egen praksis frem til ny lege overtar hennes praksis 1 september.

Bente Gjølstad var med å starte opp Varna Legesenter for over 35 år siden, og har vært en bauta for senteret. Hun har i alle disse årene gjort en formidabel arbeidsinnsats, for senteret og oss, men ikke minst for alle sine pasienter. En faglig svært dyktig lege, ansvarsfull og effektiv, med masse omsorg og empati for sine pasienter forlater oss, og vi kommer til å savne henne veldig. Vi vet også at alle pasientene vil savne henne.

Fastlegeordningen er, som kjent, under et stort press for tiden, men vi har likevel vært så heldig å få en kompetent og lovende lege som har overtatt hennes praksis, Christine Kvaløy. Hun er 30 år, ferdig utdannet lege, har jobbet en periode som vikar i fastlegepraksis og en periode innen psykiatrien. Hun ønsker å bli spesialist i allmennmedisin, og vi har et veldig godt inntrykk av henne.

Samtidig som vi ønsker Bente Gjølstad alt godt for en pensjonisttilværelse, ønsker vi Christine Kvaløy Hjertelig velkommen!