company logo

Nyheter og nyttig informasjon

Legekontoret

Dr. Scott Morris slutter

Dr. Scott Morris slutter dessverre hos oss fra mars 2023. Han har det siste året vært i sykehustjeneste, og siden pappapermisjon. Han kommer tilbake en kort periode som vikar i desember 2022 til midten av januar 2023. Pga familieforøkning og flytting, ble det ble vanskelig for han å fortsette jobben her i Moss. Han har vært en svært god ressurs for senteret og både vi og pasienten synes det er veldig synd at han slutter. Stillingen/hjemmelen er utlyst, og vi håper på å få inn en god erstatning.