company logo

Nyheter og nyttig informasjon

Legekontoret

Asbjørn Ernø - listereduksjon

Asbjørn Ernø har dessverre måttet redusere pasientlisten. Pasienten er overført ny lege på Møllebyen Legesenter.  Pasientene som har fått ny lege, blir trukket ut ved loddtrekning, og Asbjørn Ernø/Varna Legesenter har ingen innflytelse på dette. Beslutningen ble tatt på kort varsel, da det åpnet seg en mulighet hos legen på Møllebyen Legesenter. 

Vi beklager dette, men håper og tror at pasientene vil finne seg godt til rette hos den nye legen. 

Pasientene må selv gi beskjed hvis journalen ønskes overført til den nye legen.