Bestill time med SMS

Send til 2097:

VARNA fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

VARNA 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Influensavaksine

Influensavaksine - ANBEFALES STERKT TIL RISIKOGRUPPER I ÅR.

30. september 2020

Vi venter årets influensavaksine neste uke og starter vaksinering mandag 12 oktober. 

Pga smittevernhensyn, vil vi i år IKKE ha drop in avtaler på dette, men de som ønsker blir satt opp på timeavtaler fremover. Vi vil bruke tiden frem mot jul på dette. Det er svært sjelden influensa kommer før nyttår, slik at de som får vaksine, vil være beskyttet når den kommer (immunitet starter 1-2 uker etter den er satt). De som likevel kommer på lege-avtale, vil få tilbud om å få den samtidig med konsultasjonen. Hvis vi ser at tidsskjemaet ikke holder, vil vi bruke noen ekstra ettermiddager/kvelder på de resterende. 

 

Man må ta kontakt per telefon/SMS/melde fra i skranken hvis man ønsker avtale for influensavaksine uten konsultasjon hos legen.

 

Influensavaksine er først og fremst anbefalt til personer som risikerer alvorlig sykdom eller død hvis de smittes av influensa. Følgende tilstander plasserer en person i ”risikogruppe”, dvs. personer som har spesielt stor nytte av influensavaksinasjon:

I tillegg anbefales influensavaksine for nærkontakter til personer som ikke bør få influensa, for å redusere smitterisikoen:

Revaksinering må skje årlig før vinterens influensasesong.

Videokonsultasjoner. Smittefare.

13. mars 2020

I disse tider har vi tatt grep og gått i gang med videokonsultasjoner. Flere pasienter vil ved timebestilling få beskjed at de blir satt opp på videokonsultasjon. 

De vil da få beskjed per telefon/SMS om når de må være klare til et gitt tidspunkt med slingringsmonn på ca 2 timer. Ofte vil vi ta videokonsultasjoner fra hjemmekontor, og dette kan gjøres de dagene vi ikke tilbyr time samme dag også. 

Dette gjøres for å redusere smitterisiko i størst mulig grad blant annet. Regning sendes per sms i etterkant, og er det samme som for e-konsultasjon - kr 155/204,-. Etter kl 16.00 vil prisen være 262/311,-. (allmenlege/spesialist i allmennmedisin). 

- Klikk på tilsend link, VENT til du får svar (kan ta inntil 60 min. Du kan gjøre noe annet så lenge).

- Ikke alt egner seg for videokonsultasjon, og hvis du får tilbud om dette, men mener du bør komme fysisk, vennligst gi beskjed.

 

VIKTIG: VI ØNSKER IKKE AT PASIENTER MED SYMPTOMER PÅ LUFTVEISSYKDOM KOMMER TIL SENTERET UTEN AVTALE OM DETTE. LUFTVEISSYMPTOMER INNEBÆRER; SNUE, HALSVONDT, HOSTE, EVENTUELT FEBER OG KROPPSVERK. Dette vil primært bli løst per video. 

Coronavirus

11. mars 2020

Det er stor pågang med forespørsler om coronavirus. Hvis man IKKE er syk, IKKE har vært i områder med vedvarende smitte, eller IKKE vært utsatt for bekreftede smittede, vennligst sjekk Folkehelseinstituttets hjemmeside: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Ved reiseråd, sjekk også 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

Helsenorge har også informasjon:

https://helsenorge.no/

 

Ved sykdom eller videre spørsmål, kan du også kontakte din lege på Varna Legesenter via E-KONSULTASJON på https://helsenorge.no/. Denne tjeneste koster omtrent det samme som en vanlig konsultasjon, men går på egenandelskortet (ev frikort hvis du har det). Du vil vanligvis få svar innen et døgn, ved mye pågang, kan det ta noe lengre tid. 

Elektronisk kontakt med legesenteret og dets leger

14. februar 2020

Denne informasjonen er flyttet til under "Slik bestiller du".

Ny lege

15. november 2019

Thomas Malmo slutter dessverre hos oss. Han har vært lege her i over 10 år, og vil bli savnet både av pasienter og oss. Fra 1 desember går han over i en jobb som lege i forsvaret. 

Scott Morris overtar hans praksis, og vi gleder oss også til han starter. Vi føler vi har fått tak i en veldig god erstatning, og håper vi med han får enda en lege som blir her i mange år fremover. Scott bor på Ekeberg foreløpig, og vil pendle hit. Han har erfaring fra allmennpraksis fra før, og vi tror han vil passe godt inn i senterets praksis!

Fra 2 desember og frem til midten av januar (Scott Morris kunne hadde en avtale på sitt nåværende arbeidssted frem til da), vil vi ha en vikar for Scott Morris, Usman Khaliq.  Han vil være her 4 dager i uken, og vil ta seg av Thomas Malmos nåværende pasientliste. 

VI FLYTTER!!

21. august 2019

Varna Legesenter skal flytte til helt nye lokaler, trolig siste halvdel av 2020. Fordi leiekontrakten vår går ut nå i september 2019, må vi flytte til midlertidige lokaler frem til den planlagte flyttingen i 2020. 

De midlertidige lokalene blir i Varnaveien 39, 1526 Moss, samme inngang som Varnaveien Cafe, i annen etasje. Det er heis der også, tilsvarende den vi har nå. Lokalene blir noe mindre, men vi håper og tror vi skal klare oss med mindre plass en periode, og at dette ikke skal bli særlig ulempe for pasientene. Det er parkeringsplasser utenfor.  

FLYTTEDATO er fredag 20. september 2019. Den dagen vil vi derfor ha stengt. Vi vil ha åpent senter i de midlertidig lokalene fra og med mandag 23 september, men vil ha noe redusert kapasitet de første dagene. 

 

De ny lokalene vi skal flytte til i 2020, blir også i samme område (Krysset midtveien-Varnaveien), så vi forblir i området i uoverskuelig fremtid! 

Ny betalingsordning startet

1. juli 2019

Senteret avsluttet avtalen med Melin med tilhørende betalingsautomat i november 2018. Etter dette har vi hatt en midlertidig løsning.

Vi har nå startet med Medipay, en Payex løsning, som innebærer at pasienten vil motta en sms etter besøket, med link til betalingsløsning. Man klikker på linken, og velger så kort, Vipps, eller faktura, sistnevnte med gebyr.

Fakturagebyret er på kr. 65,-. Hvis man ikke betaler med Vipps eller kort innen 48 timer, sendes automatisk en faktura.

Medarbeiderne kan gi veiledning, og man kan også vente til man kommer hjem, og eventuelt få hjelp av pårørende. Har man gjort det en gang, går det som regel greit.

SMS sendes til mobilnummeret vi har oppgitt i journal, så det er viktig at vi får beskjed om mobilnummeret, og ved eventuelle endringer av dette.

Barn under 16 år, kan foreløpig ikke benytte ordningen med eget mobilnummer, men hos de kan mobilnummeret til foreldre oppgis, eller de kan selv oppgi foreldrenes mobilnummer hvis de velger Vipps.

Ønsker man å betale kontant, må dette gjøres i skranken eller hos legen, men vi ønsker å unngå kontantbetaling fordi det er mer upraktisk og tungvint. 

OBS: På Vipps må man ha registrert Visa eller Mastercard kort (debit eller kredit). Det holder ikke bare å registrert kontonummeret i Vipps (da kan man kun vippse til venner etc). 

 

SMS - Helserespons

25. oktober 2018

Det er skrevet mye om Legekontorenes bruk av SMS tjenester til å bestille timer. Varna Legesenter har brukt denne ordningen i over ti år, og både pasienter og senteret har vært veldig fornøyd med løsningen. Varna Legesenter har ingen inntekt på denne løsningen, tvert i mot, bare utgifter.

Vi ser at noen oppfatter det urimelig at de skal betale for å sende SMS til legekontoret, men vil presisere at det er mulig å ta kontakt per telefon eller å henvende seg i skranken også. SMS ordningen er en helt frivillig ordning for pasientene.

Vi planla å bytte ut hele journalsystemet vårt i desember 2018, men da det nye programmet foreløpig hadde for mange mangler, ble dette forskjøvet. Det var da samtidig planlagt å gå over til Helsenorges timebestillingsløsning. Vi kommer til å gå over til Helsenorges bestillingsløsning etterhvert, men ser foreløpig at ordningen ikke passer våre behov med "Time samme dag" etc, og den er lite fleksible foreløpig. 

Vi kommer til å beholde SMS løsningen vi har nå frem til helsenorge.no er på plass. Vi kan ikke garantere noen dato på dette, men vi jobber for tiden med dette. Vi er her også avhengige av at funksjonene i Helsenorge er minst like gode. 

Alternativet kunne være å gå tilbake til gammel løsning med kun telefonbestilling, noe vi imidlertid tror pasientene vil føle mest tungvint. Vi vil prøve å unngå en slik situasjon.

Kort info om frikortordningen

9. februar 2018

- Frikort dekker ikke utstyr eller spesielle undersøkelser (eks. gynekologisk us, spirometri/lungefunksjonsmåling, EKG, operasjoner etc). Ta alltid veien innom betalingsautomaten og sjekk om du skal betale noe etter legebesøket. Er det noe å betale, og det ikke gjøres samme dag, vil det bli sendt ut faktura med fakturagebyr

- Frikort blir ikke nødvendigvis automatisk registrert på legekontoret. Det er pasientens oppgave å opplyse om frikortrettighet.

- Om du skulle være uheldig å få tilsendt faktura for legebesøk/tjeneste du mener skulle vært dekket av frikort, vil du få pengene igjen av Helfo når du har betalt.

Time Samme Dag - visse modifikasjoner

31. mars 2017

Legesenteret har brukt timebestillingssystemet "Time Samme Dag" siden 2011. Dette systemet gjør at vi i praksis ikke har ventetid på time her ved senteret. I det store og hele har pasientene utrykt stor tilfredshet med dette, selv om noen savner å kunne planlegge noe mer.

Vi ved senteret har også vært svært fornøyd, men har sett særlig det siste 1-2 årene at mange av arbeidsdagene har blitt svært lange (ikke sjelden til 18-19). Enkelte av legene har fått vanskeligheter med å oppfylle forpliktelser på hjemmebane, som henting av barn i barnehage etc.

For å kunne kombinere familie og jobb bedre, ser vi oss derfor nødt til å gjøre visse modifikasjoner.

Vi vil fortsatt tilby Time Samme Dag, og bestrebe oss på å tilby timer til alle som kontakter oss før kl 11.00 aktuell dag. Vi går dog bort fra å garantere dette. Pasienter som ikke får tilbudt time samme dag, vil vi imidlertid forsøke å tilby time på en "oppsamlingsdag" senere samme uke, evt neste uke hvis bestillingen er på torsdag/fredag.

Informasjon e-resept og bestilling av medisiner

20. juni 2013

Faste medisiner og medisiner som brukes hyppig (untatt A og B-resepter - oftest sterkere smertestillende, sovemedisin og beroligende medisiner), kan bestilles per SMS eller telefon. Se egen side for dette. Når vi nå har e-resept, trenger man ikke komme til kontoret for å hente resepten, for så å hente medisinen på apoteket. Etter å ha fått bestillingen, sender vi e-resept direkte til apotekenes server (reseptformidleren), og medisinen kan hentes ut på et hvilket som helst apotek. Forsendelsen går naturligvis raskt, men resepten må først signeres av aktuell lege, som på dagtid stort sett er opptatt i konsultasjoner eller samtaler/møter, evt. ikke tilstede på kontoret. Vi har derfor en retningslinje på at resepten kan hentes dagen etter forespørslen er kommet inn til oss. I spesielle tilfeller kan vi få det til raskere. Hvis resepten er skrevet ut under konsultasjon, kan den vanligvis hentes på apoteket med en gang (vi har elektronisk meldingsutveksling hvert 10. minutt). 

 

Til nå har vi fått svært gode erfaringer med e-resept, men er takknemlig for tilbakemeldinger, både positive og negative. 

E-resept: Vi starter med e-resept mandag 29. april!

16. januar 2013

Ved senteret tok vi i fjor bruk et nytt elektronisk journalsystem, Winmed 3. Fordi programmet var såvidt nytt, var det ikke klart for e-resept i januar som planlagt. 

Nå er det imidlertid oppgradert, og vi installerer oppgraderingen 26. april. Fra mandag 29. april vil vi dermed også benytte e-resept.

 

Slik fungerer e-resept:

 

For nærmere informasjon, se (kopier linken til adressefeltet i nettleseren din):

http://helsenorge.no/selvbetjening/sider/om-e-resept/om-e-resept1.aspx

 

 

Time Samme Dag

13. november 2011

Fra 14. november 2011, starter vi en ny timebokmodell, etter prinsippet Time Samme Dag (Advanced open access). Dette innebærer at man får time samme dag man bestiller, så sant man bestiller før kl 11.00. Timer bestilt etter dette, på kvelder eller i helger, blir satt opp neste dag. Disse konsultasjonene blir primært satt opp mellom 12-16.

 

Et viktig prinsipp ved denne modellen, er også at man fortrinnsvis bestiller ved å bruke SMS. SMS kan sendes hele døgnet, 365 dager i året. Man får umiddelbart en bekreftelse på mottatt melding, mens et endelig svar sendes så fort vi får ekspedert dette i arbeidstiden. Time kan også bestilles via denne hjemmesiden. Man slipper dermed ventetid på telefonen. 

 

Faste medisiner kan også bestilles her (ikke A og B preparater). Se høyre kolonne for fremgangsmåte. 

 

Time samme dag gis også primært til pasientens fastlege. Det er derfor viktig å merke seg din fastleges praksisdager, og evt. fraværsdager. Disse føres her på hjemmesiden.  Hvis du likevel MÅ ha time samme dag en dag fastlegen din ikke er tilstede, vil du få tilbud om konsultasjon hos en av de andre legene samme dag (men ofte vil du måtte bekrefte det med ny SMS).  Når man får time samme dag, kan man  kun regne med å få tatt opp en problemstilling.

 

Vi vil fortsatt ha forhåndsbestilte timer, men dette går først og fremst til kronikere og kontroller, og det er legene som setter opp disse. 

 

Målet med Time Samme Dag og bestilling med SMS, er å fjerne ventetid på time, redusere ventetid på venteværelset og øke tilgjengeligheten. Systemet er blitt svært godt mottatt av flere legesentere i Norge som har tatt det i bruk. 

 

Hvis timen som mottas ikke passer, send ny SMS. Bestill også time per SMS ved ønske om resepter/medisiner som ikke er faste (se "Reseptbestilling" for faste medisiner), attester, sykmeldinger etc.

 

OBS: ved bruk av SMS tjenesten, kan man ikke ha sperret sitt mobilabonnement for innholdstjenester/kortnummertjenester.

Vaksine mot pneumokokker - den vanligste lungebetennelsebakterie

30. september 2010

For de samme gruppene som anbefales å ta influensavaksine, anbefales også vaksine mot pneumokokker, den vanligste bakterien (og en av de alvorligste) som forårsaker lungebetennelse. Dette er oftest hos eldre, og anbefalingen går derfor særlig til de over 65 år. Har man tatt vaksinen en gang, bør den sjelden gjenoppfriskes før det har gått 10 år, men kan tas etter 5 år. hos enkelte grupper som har redusert immunforsvar, anbefales det å ta den etter 5 år (blant annet hos de som har fått fjernet milten, eller som har spesielle immunsviktsykdommer). Vi setter vaksinen, som kalles Pneumovax, her, og har et lite lager liggende. Er vi tomme, skriver vi ut resept for henting på apoteket, deretter kan den settes her.

Det finnes også en annen pneumokokk-vaksine, som dekker en del andre varianter av pneumokokker. Denne er spesielt beregnet på barn og er en del av det vanlige Barnevaksinasjonsprogrammet.

TiA ("drypp") og hjerneslag.

20. mai 2010

Tidligere anså man at det ikke var så mye man kunne gjøre ved hjerneslag eller såkalt TiA (= "drypp"). Dette har endret seg, og det er nå viktig at man tar tidlig kontakt og kommer tidlig til behandling. Av den grunn legger vi ut noe informasjon om dette.

 

Hjerneslag og TiA kommer som følge av en blodpropp (oftest) fra hjertet eller andre årer til hodet, eller en blødning i hjernen (sjeldnere, og forårsaker ikke TiA). Dermed stoppes eller reduseres blodsirkulasjonen i en liten eller større del av hjernen. Dette medfører at det aktuelle området i hjernen mister eller får redusert funksjon, noe som igjen vil gi typiske symptomer, avhengig av hvilket område i hjernen det dreier seg om.

 

De vanligste symptomene er:

- svakhet, klossethet i en side av kroppen og/eller ansiktet (i 90% av tilfellene)

- språkforstyrrelser - vansker med å utrykke eller forstå ord/setninger (25%)

- nedsatt førlighet i en side av kroppen (50%)

- helt eller delvis tap av synet på et øye, eller av synsfeltet (15%)

 

Symptomene på hjerneslag og TiA er ofte de samme, med den forskjell at TiA går helt over innen et døgn, som oftest innen en time. Hjerneslag blir ofte også mer uttalt. Symptomene oppstår raskt, i løpet av sekunder til minutter. 20 - 30% av de som får hjerneslag, blir ubehandlet verre i løpet av de første dagene. Av de som får TiA, er risikoen for å få påfølgende hjerneslag relativt stor den første uken etterpå, men også senere er risikoen klart øket. Risikoen reduseres klart ved riktig behandling.

 

Hvis man kommer tidlig til ved hjerneslag - innen 3-4 timer, kan man ofte (men ikke alltid) behandle med medikamenter som kan løse opp blodproppen. Kan man ikke gi denne behandlingen, vil det uansett være viktig å behandle tidlig med andre, blodfortynnende medikamenter (såsant det ikke dreier seg om en blødning, som kan kreve annen behandling).

 

Av denne grunn er det viktig å ikke vente med å ta kontakt ved disse symptomene, selv om symptomene blir bedre. Både hjerneslag og TiA vil føre til innleggelse som øyeblikkelig hjelp. I Mosseregionen kan man ta kontakt med legevakt (116117) eller sin fastlege (telefonnummer for øyeblikkelig hjelp hos oss er 69912390), og vil der få videre veiledning. Er man sikker på at det dreier seg om slag/TiA, eller er det mistanke om livstruende symptomer skal man ta direkte kontakt med 113.

 

Forebyggende tiltak både for de som allerede har hatt slag/TiA, og for alle andre med risikofaktorer, er

- ikke å røyke

- holde normalvekt

- trene

- fornuftig kosthold

- alkoholmoderasjon

- behandle høyt blodtrykk

- behandle diabetes mellitus (sukkersyke)

- behandle med kolesterolsenkende midler hos de som har hatt dette, eller som har spesiell risiko, eller allerede har klart forhøyet kolesterol

- behandle med blodfortynnende midler hos de med flere risikofaktorer, eller hos de som har hatt slag/TiA.