Bestill time med SMS

Send til 2097:

VARNA fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

VARNA 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Influensavaksine

Time Samme Dag, videokonsultasjoner, e-konsultasjoner

Time samme dag: Varna Legesenter bruker "Time Samme Dag" (Advanced open access), en litt annerledes timebestillingsmodel enn det som er vanlig. Dette innebærer at man får time samme dag man bestiller, så sant man bestiller før kl 11.00. Timer bestilt etter dette, på kvelder eller i helger, blir satt opp neste dag. Disse konsultasjonene blir primært satt opp mellom 11-16.

Videokonsultasjoner: Flere pasienter som sender SMS for timebestilling vil få beskjed at de blir satt opp på videokonsultasjon. 

De vil da få beskjed per telefon/SMS om når de må være klare til et gitt tidspunkt med slingringsmonn på ca 2 timer. Ofte vil vi ta videokonsultasjoner fra hjemmekontor, og dette kan gjøres de dagene vi ikke tilbyr time samme dag også. 

Ikke alt egner seg for videokonsultasjon, og hvis du får tilbud om dette, men mener du bør komme fysisk, vennligst gi beskjed.

Regning sendes per sms i etterkant, og er det samme som for e-konsultasjon - kr 155/204,-. Etter kl 16.00 vil prisen være 262/311,-. (allmenlege/spesialist i allmennmedisin). 

Klikk på tilsend link, VENT til du får svar (kan ta inntil 60 min. Du kan gjøre noe annet så lenge).

 

Merk

Oppdatert 31/3-17: Se også merknad under "Informasjonsiden". Vi bestreber oss på å tilby timer til alle som kontakter oss før kl 11.00 aktuell dag. Vi går nå dog bort fra å garantere dette. Pasienter som ikke får tilbudt time samme dag, vil vi imidlertid forsøke å tilby time på en "oppsamlingsdag" senere samme uke, evt neste uke hvis bestillingen er på torsdag/fredag.

Årsaken til dette er at det de siste 1-2 år har blitt svært lange arbeidsdager, ikke sjelden til 18-19. Dette har blitt vanskelig å kombinere med et fornuftig familieliv for flere av legene.

Et viktig prinsipp ved denne modellen, er også at man fortrinnsvis bestiller ved å bruke SMS. SMS kan sendes hele døgnet, 365 dager i året. Man får umiddelbart en bekreftelse på mottatt melding, mens et endelig svar sendes så fort vi får ekspedert dette i arbeidstiden. Time kan også bestilles via denne hjemmesiden. Man slipper dermed ventetid på telefonen. 

 

Faste medisiner kan også bestilles her (ikke A og B preparater). Se høyre kolonne for fremgangsmåte. 

 

Time samme dag gis primært til pasientens fastlege. Det er derfor viktig å merke seg din fastleges faste dager, og evt. fraværsdager. Disse føres her på hjemmesiden.  Hvis du likevel MÅ ha time samme dag en dag fastlegen din ikke er tilstede, vil du få tilbud om konsultasjon hos en av de andre legene samme dag (men ofte vil du måtte bekrefte det med ny SMS).  Når man får time samme dag, kan man  kun regne med å få tatt opp en problemstilling. 

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan garantere tilbud om time samme dag under sykefravær eller kurs-/ferieavvikling.

Vi vil fortsatt ha forhåndsbestilte timer, men dette går først og fremst til kronikere og kontroller, og det er legene som setter opp disse. 

 

Målet med Time Samme Dag og bestilling med SMS, er å fjerne ventetid på time, redusere ventetid på venteværelset og øke tilgjengeligheten. Systemet er blitt svært godt mottatt av flere legesentere i Norge som har tatt det i bruk.  Hvis timen som mottas ikke passer, send ny SMS. Bestill også time per SMS ved resepter/medisiner som ikke er faste medisiner, attester, sykmeldinger etc.

 

Vi ønsker å være lett tilgjengelig for deg. Vi forsøker å besvare alle telefonhenvendelser og har køordner på telefonen. I perioder på dagen kan telefontrafikken være svært stor og det kan bli noe å vente. Derfor ønsker vi at flest mulig skal bruke SMS tjenesten, det frigjør kapasitet til å besvare telefon når det likevel er nødvendig.

Du skal ikke bruke SMS hvis det haster, og du trenger tilsyn/svar i løpet av kort tid (minutter/en time - øyeblikkelig hjelp), da må du bruke vår øyeblikkelig hjelp telefon - 69912390. Ved livstruende situasjoner, ring 113.

 

OBS: ved bruk av SMS tjenesten, kan man ikke ha sperret sitt mobilabonnement for innholdstjenester/kortnummertjenester.

Frem til kl.09.00 og mellom 11.30 - 14.00 står telefonsvareren på, men vi kan da likevel nåes ved øyeblikkelig hjelp.

Vi tar IKKE i mot henvendelser på fax eller e-post.

 

 

E-konsultasjoner - skriftlig, sikker kommunikasjon med din lege (tilfredsstiller krav til sendig av sensitiv informasjon). 

Varna Legesenter har åpnet for e-konsultasjon og e-kontakt via portalen helsenorge.no. Dette er en portal hvor man må logge inn med bank-id, og innehar viktige opplysninger for deg som pasient (fastlege, kjernjournal, divers helseopplysninger, e-resept osv). Under fastlege, kan man der velge e-konsultasjon eller e-kontakt. 

 

OBS: Man må på min side/under instillinger på helsenorge.no ha gitt "Alle samtykker", for at vi skal kunne kommunisere over denne siden. 

E-konsultasjon er for medisinske spørsmål til legen, og kan i noen tilfeller være en erstatning eller et supplement til vanlig konsultasjon på legekontoret. I de fleste tilfeller vil det fortsatt være nødvendig med fysisk oppmøte, og hvis vi får forespørsler om noe som krever dette, vil vi gi et standardsvar på dette (uten honorarkrav). E-konsultasjon kan i noen tilfeller gjelde som forlengelse av sykmelding, forespørsel om attester, spørsmål der vi ikke trenger hverken samtale, se pasienten, undersøkelse eller prøver. 

E-konsultasjon utløser et konsultasjons honorar, som går på egenandelskortet, på samme måte som vanlig konsultasjon. Dvs kr 155/204,- per dags dato. Når du har nådd frikortsgrensen, vil det gå på frikortet som en vanlig konsultasjon også. Regning vil bli sendt med link til en betalingsside (bruk kort eller vipps) per sms, så det er viktig at vi har riktig mobilnummer oppgitt hos oss. Hvis man betaler innen to døgn, unngåes fakturagebyr. 

Svar på E-konsultasjonen kan ikke forventes umiddelbart, men vi bestreber oss på å besvare innen 2-3 dager (oftest raskere). Unntak vil være fravær ved ferier/kurs/sykdom (dette er opplyst her på hjemmesiden). 

E-kontakt er ment som enklere, helst administrative forespørsler. Denne kontakten er gratis for pasienter, men hvis vi ser dette er problemstillinger som hører inn under e-konsultasjon, vil den bli omgjort til dette. 

Man kan på helsenorge.no også bestille resepter, fortrinnsvis på faste medisiner (vi foretrekker nå at dette bestilles her fremfor på den gamle SMS måten -2077). 

Vi har foreløpig ikke åpnet for timebestilling via helsenorge.no, selv om dette er en mulighet. Foreløpig er imidlertid funksjonen ikke anvendelig i forhold til våre behov. 

Avbestille time, eller endre timeavtale

Ring oss eller send VARNA navnet ditt og fødselsdato med avbestillingen eller ønsket om endring av time til 2097. Dette må skje innen 24 timer før konsultasjonen skal finne sted, ellers blir timen belastet.

Time Samme Dag, vil bli belastet med gebyr ved manglende oppmøte uansett. 

Hvordan få legen hjem til deg?

Vi ønsker primært at konsultasjonene foregår ved Legesenteret, siden vi der har det meste av utstyret og kan gjennomføre de nødvendige undersøkelser. Imidlertid drar alle legene også på sykebesøk til pasienter som har vansker for å komme til senteret og til pasienter med spesielle behov. Dette må forhåndsavtales.

Hvordan bestille resepter på FASTE medisiner?

Bestill gjerne på helsenorge.no. Der er det selvforklarende, og forespørselen havner rett i legens innboks. Åpne egen side for dette, og logg inn med bank-id. https://helsenorge.no/

En annen måte er at du fra siden du er på nå, kan klikke på "Bestill resept på nett" øverst til høyre, eller bestill per SMS. Dette gjelder KUN FASTE MEDISINER, og ikke A+B preparater (sovemedisiner, sterke smertestillende, beroligende og andre vanedannende medisiner).

Resepten/medisinen kan hentes på hvilket som helst apotek.

Bestilte resepter kan hentes på apoteket neste dag. Må du ha resepten tidligere enn dette, må du ta ekstra kontakt med senteret.

Husk å bestill resepter i god tid spesielt før ferien.

Attester og korttidssykemeldinger

Det er primært ønskelig med konsultasjoner hos legen for dette, bestill derfor Time Samme Dag. I noen tilfeller kan man bruke E-konsultasjon på https://helsenorge.no/

Vaksinering

Influensavaksinering gjennomføres i stor skala hver høst, som regel i overgangen september - oktober. Dette annonseres nærmere hvert år. Vaksiner mot lungebetennelse, stivkrampe etc gjøres også ved behov. Vanlig reisevaksinering gjøres ved Smittevernkontoret i kommunen, mens forebyggende medisinering mot malaria ordnes hos fastlegen.

Ønske om prøvesvar

Hver lege mottar flere hundre prøvesvar hver uke. Av den grunn har vi desverre ikke anledning til å gi hver enkelt pasient informasjon om normale prøvesvar. Er det klart unormale prøvesvar, eller svar på undersøkelser og prøver som får en konsekvens, vil dette bli besvart spesielt per brev, telefon eller evt. i en ny konsultasjon. I utgangspunktet er det derfor ikke nødvendig å ringe eller kontakte oss for svar på undersøkelser eller prøver. Er det slik at du ikke blir bedre, eller føler deg dårligere, må du naturligvis kontakte oss på ny. Bestill Time Samme Dag.

Det er også mulighet for at du kan hente frem prøvesvarene på nett. Gå inn på https://www.furstpasient.no/, der kan du logge inn med bank ID. Merk: her finner man de aller fleste prøvesvar som tas hos oss, men enkelte ganger sender vi også til andre laboratorier, og da vil du ikke kunne finne prøvesvarene online.