Vi har nå mottatt årets influensavaksine. Vi har et rikelig lager av denne, og den vil settes fortløpende til de som etterspør den. Vi oppsøker altså ingen, og den enkelte må selv ta kontakt for å få vaksinen. Naturligvis vil vi ofte anbefale den til de aktuelle pasientene, hvis de er her i forbindelse med en konsultasjon eller liknende.

Man må melde fra i skranken hvis man ønsker influensavaksine uten konsultasjon hos legen.

 

Influensavaksine er først og fremst anbefalt til personer som risikerer alvorlig sykdom eller død hvis de smittes av influensa. Følgende tilstander plasserer en person i ”risikogruppe”, dvs. personer som har spesielt stor nytte av influensavaksinasjon:

 • Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt de som har nedsatt lungekapasitet.
 • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt de med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
 • Voksne og barn med sykdommer som gir nedsatt infeksjonsresistens.
 • Voksne og barn med diabetes mellitus eller annen stoffskiftesykdom.
 • Beboere på alders- og sykehjem.
 • Personer over 65 år.
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tileggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

I tillegg anbefales influensavaksine for nærkontakter til personer som ikke bør få influensa, for å redusere smitterisikoen:

 • Helsepersonell som skal ta hånd om pasienter i risikogruppene.
 • Husstandsmedlemmer til personer med risikotilstand.

Revaksinering må skje årlig før vinterens influensasesong.

 

Før vaksinasjon

Vaksinen skal ikke tas av mennesker med:

 • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine.
 • Alvorlige straksallergiske reaksjoner mot egg.
 • Kjent allergi mot andre innholdsstoffer i vaksinen.
 • Alder under 6 måneder, fordi sikkerhet og effekt av vaksinen hos så små barn ikke er undersøkt.
 • Akutt infeksjon med feber over 38 °C.

Influensavaksine kan tas av gravide som er i risikogruppen, i samråd med lege. 

Vi har også en nesespray variant som kan gis til barn. Hverken denne eller vanlig vaksine gis til barn under 6mndr. 

 

Etter vaksinasjon

Bivirkninger ved influensavaksinasjon:

 •  Lokalreaksjoner med rødhet, ømhet og/eller hevelse på stikkstedet (5-20 %).
 • Allmennsymptomer med feber, muskelsmerter og generell uvelfølelse (1-10 %).
 • Allergiske reaksjoner (meget sjelden).

 

Vaksinen vil beskytte helt eller delvis mot flere influensavirus, som man ut fra grundige analyser antar vil komme til Norge i løpet av vintersesongen Vaksinen bør helst tas i god tid før man blir utsatt for smitte. Helst 4 uker før, senest 1 uke før. 

 

Se også link til Folkehelseinstituttet: