Senteret avsluttet avtalen med Melin med tilhørende betalingsautomat i november 2018. Betalingene foregår nå midlertidig med kort, Vipps eller faktura i skranken. Vi kan også ta i mot kontanter, men foretrekker kontantfrie løsninger. Dette er altså kun en midlertidig løsning, og i løpet av relativt kort tid, vil vi starte med Medipay, en Payex løsning, som innebærer at pasienten vil motta en sms etter besøket, med link til betalingsløsning. I denne løsningen kan man også velge kort, Vipps, eller faktura, sistnenvte med gebyr. Ønsker man å betale kontant, må dette gjøres i skranken eller hos legen, men vi ønsker som sagt å unngå kontantbetaling fordi det er mer upraktisk og tungvint. Vi vil komme med mer informasjon, så snart løsningen startes.