Lokaler og priser


Lokalene ligger i annen etasje over postkontoret, vis-a-vis Rygge Familiesenter (tidligere Rygge Helsestasjon). Se lenke til kart ned til høyre på denne siden.

Gode parkeringsmuligheter. Parkeringsplass for funksjonshemmede rett utenfor. Heis er installert.

 

Priser:

Priser og egenandeler følger i vesentlig grad avtalen mellom Legeforeningen og Staten - "Normaltariffen", og endres stort sett en gang i året. Egenandeler blir nå registrert automatisk, og pasienten får tilsendt Frikort, når egenandelstaket er nådd (per 2017 kr. 2205,-). Det er også enkelte priser som ikke går under egenandel, slik som forbruksvarer, medisiner, diverse attester, ekspedisjonsgebyr etc.

 

 

 

Prisliste
Gjeldende fra 1. juli 2017 – 30. juni 2018

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

 • Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt kr. 152/257,-
 • Sykebesøk på dagtid/kveld kr. 205/328,-
 • Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/ sykebesøk kr. 49/35,-
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud kr. 54,-
 • Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist kr. 65,-
 • Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver kr. 54,-
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment kr. 54,-

 

Kort om frikortordningen

- Frikort dekker ikke utstyr eller spesielle undersøkelser (eks. gynekologisk us, spirometri/lungefunksjonsmåling, EKG, operasjoner etc). Ta alltid veien innom betalingsautomaten og sjekk om du skal betale noe etter legebesøket. Er det noe å betale, og det ikke gjøres samme dag, vil det bli sendt ut faktura med fakturagebyr

- Frikort blir ikke nødvendigvis automatisk registrert på legekontoret. Det er pasientens oppgave å opplyse om frikortrettighet.

- Om du skulle være uheldig å få tilsendt faktura for legebesøk/tjeneste du mener skulle vært dekket av frikort, vil du få pengene igjen av Helfo når du har betalt.  
 
 
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget
 
 • Utskrift av journal kr. 85,-
 • Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen kr. 114,-
 • Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

          - Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m kr. 61,-
          - Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m kr. 91,-
          - Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m kr. 128,-
          - Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m kr. 173,-

 • Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips,vaksiner, ortoser m.v: Etter kostnad
 • Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av rekvisisjoner henvisninger osv. per brev, faks, telefon etter ønske fra pasienten kr. 59,-
 • For forhåndsbestilt enkelttime eller time satt opp av legen med beskjed til pasienten, som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist (dette går ikke under egenandel eller frikort, og må betales fullt) kr. 154/251,- (i tillegg kommer gebyret til Melin, for tiden kr. 55,-)
 • For manglende oppmøte til Time Samme Dag uten at vi mottar beskjed, illegges det samme beløpet, hvis man ikke har en god begrunnelse for ikke å ha gitt beskjed. 
 
Attester som ikke går inn i frikortgrunnlaget eller under veiledende honorarer. Mange ferdigutfylte skjemaer til attester for spesielle skoler/høyskoler/yrker har egne attester med egne priser og føres ikke opp her.
 
 • Attest en linje (skolefravær etc) kr. 50,-
 • Liten attest kr. 100,-
 • Mellomstor attest kr. 250,-
 • Stor attest etter medgått tid (kr 600 pr påbegynt 1/2 time)
 • Førerkortattest, fornyelse kr. 500,-
 • Førerkort, fornyelse diabetiker kr. 550,-
 • Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette: Etter kostnad

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.15 - 15.45.
Telefonen er åpen 09.00 - 11.30 og 14.00 - 15.00. Ved timebestilling bruk helst SMS. Bestill også time per SMS ved resepter (ikke faste), attester, sykmeldinger etc.

Ved øyeblikkelig hjelp, bruk 69912390. DET ER VIKTIG AT DETTE NUMMERET BARE BRUKES HVIS DET VIRKELIG HASTER. Det må ikke blokkeres av ordinære forespørsler, da vil ikke de som virkelig trenger det komme gjennom. Står det om livet, ring 113.


Adresse

Varna Legesenter
Varnaveien 35
1526 MOSS
Vis kart

Kontakt oss

Varna Legesenter
Postboks 2169 Høyden
1521 MOSS

Telefon: 69 91 25 00
Bilde som representerer legekontoret