Bestill time med SMS

Send til 2097:

VARNA fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

VARNA 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

Varna Legesenter

VIKTIG: VI ØNSKER IKKE AT PASIENTER MED SYMPTOMER PÅ LUFTVEISSYKDOM KOMMER TIL SENTERET UTEN AVTALE OM DETTE. LUFTVEISSYMPTOMER INNEBÆRER; SNUE, HALSVONDT, HOSTE, EVENTUELT FEBER OG KROPPSVERK. Dette vil primært bli løst per video. Se lenger ned. 

 

Dersom du tror du er smittet (nærkontakt med annen smittet), kan du også ringe corona-legevakten i Moss på 40404919 (gjelder innbyggere i Moss kommune).

 

Du kan også ta en sjekk på koronasjekk.no - se under "Lenker".

 

Ny lokasjon fra 23. september 2019; Varnaveien 39. 2. etasje. (over Bogerud)

 

Pga. stor pågang på telefonen  er det i perioder vanskelig å komme gjennom til oss. Dette skyldes overbelastning . Vi  beklager dette  og gjør det vi kan for å ta unna telefonkøeen.

 

 

Legene tar i mot pasienter til "time samme dag" (se forklaring annet sted) på disse dagene:

OBS: pga corona-epidemien er disse dagene midlertidig endret. Vi har delt opp dagene i to team, for å unngå at alle skal bli smitteutsatt samtidig. Legene vil da jobbe vekselsvis man-ons-fred/tors-tirs. De som er hjemme sitter ofte med videokonsultasjoner. Du vil få beskjed på SMS om dager ved behov, og vil kanskje oftere enn vanlig få beskjed om å sende ny SMS en annen dag. 

 

 

 -------------------------------------------------------

 ONSDAG  29. APRIL ER KONTORET STENGT

PLANLAGT FRAVÆR:

Dr. Ernø er ikke tilstede 26., 27. og 28. mai.

 Dr. Eilertsen er ikke tilstede  24. april

Dr. Gjølstad er ikke tilstede  22. mai

 Dr. Morris er ikke tilstede i uke 19

 

Trenger du akutt-time og din lege ikke er  tilstede, vil du få time hos en av de andre legene ved sentret.

Vi gjør oppmerksom på at vi vil forsøke å gi time samme dag innenfor  de  rammene som er satt. Vi kan ikke garantere tilbud om time samme dag ved  sykefravær eller kurs-/ferieavvikling.

 

  

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


Videokonsultasjoner. Smittefare.

13. mars 2020

I disse tider har vi tatt grep og gått i gang med videokonsultasjoner. Flere pasienter vil ved timebestilling få beskjed at de blir satt opp på videokonsultasjon. 

De vil da få beskjed per telefon/SMS om når de må være klare til et gitt tidspunkt med slingringsmonn på ca en time. 

Dette gjøres for å redusere smitterisiko i størst mulig grad blant annet. Regning sendes per sms i etterkant, og er det samme som for e-konsultasjon - kr 155,-.

 

VIKTIG: VI ØNSKER IKKE AT PASIENTER MED SYMPTOMER PÅ LUFTVEISSYKDOM KOMMER TIL SENTERET UTEN AVTALE OM DETTE. LUFTVEISSYMPTOMER INNEBÆRER; SNUE, HALSVONDT, HOSTE, EVENTUELT FEBER OG KROPPSVERK. Dette vil primært bli løst per video. 

Coronavirus

11. mars 2020

Det er stor pågang med forespørsler om coronavirus. Hvis man IKKE er syk, IKKE har vært i områder med vedvarende smitte, eller IKKE vært utsatt for bekreftede smittede, vennligst sjekk Folkehelseinstituttets hjemmeside: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Ved reiseråd, sjekk også 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

Helsenorge har også informasjon:

https://helsenorge.no/

 

 • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen  for Koronasmitte på 815 55 015.
 • Dersom du tror du er smittet, ring corona-legevakten i Moss på 40404919 (gjelder innbyggere i Moss kommune).

Ved sykdom eller videre spørsmål, kan du også kontakte din lege på Varna Legesenter via E-KONSULTASJON på https://helsenorge.no/. Denne tjeneste koster omtrent det samme som en vanlig konsultasjon, men går på egenandelskortet (ev frikort hvis du har det). Du vil vanligvis få svar innen et døgn, ved mye pågang, kan det ta noe lengre tid. 

Elektronisk kontakt med legesenteret og dets leger

14. februar 2020

Varna Legesenter har åpnet for e-konsultasjon og e-kontakt via portalen helsenorge.no. Dette er en portal hvor man må logge inn med bank-id, og innehar viktige opplysninger for deg som pasient (fastlege, kjernjournal, divers helseopplysninger, e-resept osv). Under fastlege, kan man der velge e-konsultasjon eller e-kontakt. 

E-konsultasjon er for medisinske spørsmål til legen, og kan i noen tilfeller være en erstatning eller et supplement til vanlig konsultasjon på legekontoret. I de fleste tilfeller vil det fortsatt være nødvendig med fysisk oppmøte, og hvis vi får forespørsler om noe som krever dette, vil vi gi et standardsvar på dette (uten honorarkrav). E-konsultasjon kan i noen tilfeller gjelde som forlengelse av sykmelding, forespørsel om attester, spørsmål der vi ikke trenger hverken samtale, se pasienten, undersøkelse eller prøver. 

E-konsultasjon utløser et konsultasjons honorar, som går på egenandelskortet, på samme måte som vanlig konsultasjon. Dvs kr 155,- per dags dato. Når du har nådd frikortsgrensen, vil det gå på frikortet som en vanlig konsultasjon også. Regning vil bli sendt med link til en betalingsside (bruk kort eller vipps) per sms, så det er viktig at vi har riktig mobilnummer oppgitt hos oss. Hvis man betaler innen to døgn, unngåes fakturagebyr. 

Svar på E-konsultasjonen kan ikke forventes umiddelbart, men vi bestreber oss på å besvare innen 2-3 dager (ofte raskere). Unntak vil være fravær ved ferier/kurs/sykdom (dette er opplyst her på hjemmesiden). 

E-kontakt er ment som enklere, helst administrative forespørsler. Denne kontakten er gratis for pasienter, men hvis vi ser dette er problemstillinger som hører inn under e-konsultasjon, vil den bli omgjort til dette. 

Man kan på helsenorge.no også bestille resepter, fortrinnsvis på faste medisiner (vi foretrekker nå at dette bestilles her fremfor på den gamle SMS måten -2077). 

Vi har foreløpig ikke åpnet for timebestilling via helsenorge.no, selv om dette er en mulighet. Foreløpig er imidlertid funksjonen ikke anvendelig i forhold til våre behov. 

Ny lege

15. november 2019

Thomas Malmo slutter dessverre hos oss. Han har vært lege her i over 10 år, og vil bli savnet både av pasienter og oss. Fra 1 desember går han over i en jobb som lege i forsvaret. 

Scott Morris overtar hans praksis, og vi gleder oss også til han starter. Vi føler vi har fått tak i en veldig god erstatning, og håper vi med han får enda en lege som blir her i mange år fremover. Scott bor på Ekeberg foreløpig, og vil pendle hit. Han har erfaring fra allmennpraksis fra før, og vi tror han vil passe godt inn i senterets praksis!

Fra 2 desember og frem til midten av januar (Scott Morris kunne hadde en avtale på sitt nåværende arbeidssted frem til da), vil vi ha en vikar for Scott Morris, Usman Khaliq.  Han vil være her 4 dager i uken, og vil ta seg av Thomas Malmos nåværende pasientliste. 

Influensavaksinen har kommet

15. november 2019

Vi har nå mottatt årets influensavaksine. Vi har et rikelig lager av denne, og den vil settes fortløpende til de som etterspør den. Vi oppsøker altså ingen, og den enkelte må selv ta kontakt for å få vaksinen. Naturligvis vil vi ofte anbefale den til de aktuelle pasientene, hvis de er her i forbindelse med en konsultasjon eller liknende.

Man må melde fra i skranken hvis man ønsker influensavaksine uten konsultasjon hos legen.

 

Influensavaksine er først og fremst anbefalt til personer som risikerer alvorlig sykdom eller død hvis de smittes av influensa. Følgende tilstander plasserer en person i ”risikogruppe”, dvs. personer som har spesielt stor nytte av influensavaksinasjon:

 • Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt de som har nedsatt lungekapasitet.
 • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt de med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
 • Voksne og barn med sykdommer som gir nedsatt infeksjonsresistens.
 • Voksne og barn med diabetes mellitus eller annen stoffskiftesykdom.
 • Beboere på alders- og sykehjem.
 • Personer over 65 år.
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tileggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

I tillegg anbefales influensavaksine for nærkontakter til personer som ikke bør få influensa, for å redusere smitterisikoen:

 • Helsepersonell som skal ta hånd om pasienter i risikogruppene.
 • Husstandsmedlemmer til personer med risikotilstand.

Revaksinering må skje årlig før vinterens influensasesong.

 

Før vaksinasjon

Vaksinen skal ikke tas av mennesker med:

 • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine.
 • Alvorlige straksallergiske reaksjoner mot egg.
 • Kjent allergi mot andre innholdsstoffer i vaksinen.
 • Alder under 6 måneder, fordi sikkerhet og effekt av vaksinen hos så små barn ikke er undersøkt.
 • Akutt infeksjon med feber over 38 °C.

Influensavaksine kan tas av gravide som er i risikogruppen, i samråd med lege. 

Vi har også en nesespray variant som kan gis til barn. Hverken denne eller vanlig vaksine gis til barn under 6mndr. 

 

Etter vaksinasjon

Bivirkninger ved influensavaksinasjon:

 •  Lokalreaksjoner med rødhet, ømhet og/eller hevelse på stikkstedet (5-20 %).
 • Allmennsymptomer med feber, muskelsmerter og generell uvelfølelse (1-10 %).
 • Allergiske reaksjoner (meget sjelden).

 

Vaksinen vil beskytte helt eller delvis mot flere influensavirus, som man ut fra grundige analyser antar vil komme til Norge i løpet av vintersesongen Vaksinen bør helst tas i god tid før man blir utsatt for smitte. Helst 4 uker før, senest 1 uke før. 

 

Se også link til Folkehelseinstituttet: 

 

VI FLYTTER!!

21. august 2019

Varna Legesenter skal flytte til helt nye lokaler, trolig siste halvdel av 2020. Fordi leiekontrakten vår går ut nå i september 2019, må vi flytte til midlertidige lokaler frem til den planlagte flyttingen i 2020. 

De midlertidige lokalene blir i Varnaveien 39, 1526 Moss, samme inngang som Varnaveien Cafe, i annen etasje. Det er heis der også, tilsvarende den vi har nå. Lokalene blir noe mindre, men vi håper og tror vi skal klare oss med mindre plass en periode, og at dette ikke skal bli særlig ulempe for pasientene. Det er parkeringsplasser utenfor.  

FLYTTEDATO er fredag 20. september 2019. Den dagen vil vi derfor ha stengt. Vi vil ha åpent senter i de midlertidig lokalene fra og med mandag 23 september, men vil ha noe redusert kapasitet de første dagene. 

 

De ny lokalene vi skal flytte til i 2020, blir også i samme område (Krysset midtveien-Varnaveien), så vi forblir i området i uoverskuelig fremtid! 

Ny betalingsordning startet

1. juli 2019

Senteret avsluttet avtalen med Melin med tilhørende betalingsautomat i november 2018. Etter dette har vi hatt en midlertidig løsning.

Vi har nå startet med Medipay, en Payex løsning, som innebærer at pasienten vil motta en sms etter besøket, med link til betalingsløsning. Man klikker på linken, og velger så kort, Vipps, eller faktura, sistnevnte med gebyr.

Fakturagebyret er på kr. 65,-. Hvis man ikke betaler med Vipps eller kort innen 48 timer, sendes automatisk en faktura.

Medarbeiderne kan gi veiledning, og man kan også vente til man kommer hjem, og eventuelt få hjelp av pårørende. Har man gjort det en gang, går det som regel greit.

SMS sendes til mobilnummeret vi har oppgitt i journal, så det er viktig at vi får beskjed om mobilnummeret, og ved eventuelle endringer av dette.

Barn under 18 år, kan foreløpig ikke benytte ordningen med eget mobilnummer, men hos de kan mobilnummeret til foreldre oppgis, eller de kan selv oppgi foreldrenes mobilnummer hvis de velger Vipps.

Ønsker man å betale kontant, må dette gjøres i skranken eller hos legen, men vi ønsker å unngå kontantbetaling fordi det er mer upraktisk og tungvint. 

 

Betalingsordning

23. februar 2019

Senteret avsluttet avtalen med Melin med tilhørende betalingsautomat i november 2018. Betalingene foregår nå midlertidig med kort, Vipps eller faktura i skranken. Vi kan også ta i mot kontanter, men foretrekker kontantfrie løsninger. Dette er altså kun en midlertidig løsning, og i løpet av relativt kort tid, vil vi starte med Medipay, en Payex løsning, som innebærer at pasienten vil motta en sms etter besøket, med link til betalingsløsning. I denne løsningen kan man også velge kort, Vipps, eller faktura, sistnenvte med gebyr. Ønsker man å betale kontant, må dette gjøres i skranken eller hos legen, men vi ønsker som sagt å unngå kontantbetaling fordi det er mer upraktisk og tungvint. Vi vil komme med mer informasjon, så snart løsningen startes. 

SMS - Helserespons

25. oktober 2018

Det er skrevet mye om Legekontorenes bruk av SMS tjenester til å bestille timer. Varna Legesenter har brukt denne ordningen i over ti år, og både pasienter og senteret har vært veldig fornøyd med løsningen. Varna Legesenter har ingen inntekt på denne løsningen, tvert i mot, bare utgifter.

Vi ser at noen oppfatter det urimelig at de skal betale for å sende SMS til legekontoret, men vil presisere at det er mulig å ta kontakt per telefon eller å henvende seg i skranken også. SMS ordningen er en helt frivillig ordning for pasientene.

Vi planla å bytte ut hele journalsystemet vårt i desember, men da det nye programmet foreløpig hadde for mange mangler, ble dette forskjøvet. Det var da samtidig planlagt å gå over til Helsenorges timebestillingsløsning. Vi kommer til å gå over til Helsenorges bestillingsløsning i løpet av våren likevel. 

Vi kommer til å beholde SMS løsningen vi har nå frem til helsenorge.no er på plass. Vi kan ikke garantere noen dato på dette, men vi jobber for tiden med dette. Vi er her også avhengige av at funksjonene i Helsenorge er minst like gode. 

Alternativet kunne være å gå tilbake til gammel løsning med kun telefonbestilling, noe vi imidlertid tror pasientene vil føle mest tungvint. Vi vil prøve å unngå en slik situasjon.

Kort info om frikortordningen

9. februar 2018

- Frikort dekker ikke utstyr eller spesielle undersøkelser (eks. gynekologisk us, spirometri/lungefunksjonsmåling, EKG, operasjoner etc). Ta alltid veien innom betalingsautomaten og sjekk om du skal betale noe etter legebesøket. Er det noe å betale, og det ikke gjøres samme dag, vil det bli sendt ut faktura med fakturagebyr

- Frikort blir ikke nødvendigvis automatisk registrert på legekontoret. Det er pasientens oppgave å opplyse om frikortrettighet.

- Om du skulle være uheldig å få tilsendt faktura for legebesøk/tjeneste du mener skulle vært dekket av frikort, vil du få pengene igjen av Helfo når du har betalt.

Les flere artikler