Bestill time med SMS

Send til 2097:

VARNA fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

VARNA 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Varna Legesenter

VARNA LEGESENTER FLYTTER!! Se under "Aktuelt"!

Ny lokasjon fra 23. september; Varnaveien 39. 2. etasje. (over Bogerud)

 

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for timebestilling og reseptbestilling via disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

 

Legene tar i mot pasienter til "time samme dag" (se forklaring annet sted) på disse dagene:

 

Bente Gjølstad: tirsdag, onsdag, fredag

Hilde Tjøtta: mandag, onsdag, torsdag

Asbjørn Ernø: mandag, tirsdag, torsdag

Thomas Malmo: onsdag, torsdag, fredag

Marie G. Eilertsen: mandag, tirsdag og fredag

   -------------------------------------------------------

PLANLAGT FRAVÆR:

 

Asbjørn Ernø; Byttet dag fra torsdag 26. september til fredag 27. september

Bente Gjølstad; Byttet dag fra fredag 27. september til torsdag 26. september

Marie Eilertsen; Fravær 1. oktober

 

Trenger du akutt-time og din lege ikke er  tilstede, vil du få time hos en av de andre legene ved sentret.

Vi gjør oppmerksom på at vi vil forsøke å gi time samme dag innenfor  de  rammene som er satt. Vi kan ikke garantere tilbud om time samme dag ved  sykefravær eller kurs-/ferieavvikling.

 

  

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


VI FLYTTER!!

21. august 2019

Varna Legesenter skal flytte til helt nye lokaler, trolig siste halvdel av 2020. Fordi leiekontrakten vår går ut nå i september 2019, må vi flytte til midlertidige lokaler frem til den planlagte flyttingen i 2020. 

De midlertidige lokalene blir i Varnaveien 39, 1526 Moss, samme inngang som Varnaveien Cafe, i annen etasje. Det er heis der også, tilsvarende den vi har nå. Lokalene blir noe mindre, men vi håper og tror vi skal klare oss med mindre plass en periode, og at dette ikke skal bli særlig ulempe for pasientene. Det er parkeringsplasser utenfor.  

FLYTTEDATO er fredag 20. september 2019. Den dagen vil vi derfor ha stengt. Vi vil ha åpent senter i de midlertidig lokalene fra og med mandag 23 september, men vil ha noe redusert kapasitet de første dagene. 

 

De ny lokalene vi skal flytte til i 2020, blir også i samme område (Krysset midtveien-Varnaveien), så vi forblir i området i uoverskuelig fremtid! 

Ny betalingsordning startet

1. juli 2019

Senteret avsluttet avtalen med Melin med tilhørende betalingsautomat i november 2018. Etter dette har vi hatt en midlertidig løsning.

Vi har nå startet med Medipay, en Payex løsning, som innebærer at pasienten vil motta en sms etter besøket, med link til betalingsløsning. Man klikker på linken, og velger så kort, Vipps, eller faktura, sistnevnte med gebyr.

Fakturagebyret er på kr. 65,-. Hvis man ikke betaler med Vipps eller kort innen 48 timer, sendes automatisk en faktura.

Medarbeiderne kan gi veiledning, og man kan også vente til man kommer hjem, og eventuelt få hjelp av pårørende. Har man gjort det en gang, går det som regel greit.

SMS sendes til mobilnummeret vi har oppgitt i journal, så det er viktig at vi får beskjed om mobilnummeret, og ved eventuelle endringer av dette.

Barn under 18 år, kan foreløpig ikke benytte ordningen med eget mobilnummer, men hos de kan mobilnummeret til foreldre oppgis, eller de kan selv oppgi foreldrenes mobilnummer hvis de velger Vipps.

Ønsker man å betale kontant, må dette gjøres i skranken eller hos legen, men vi ønsker å unngå kontantbetaling fordi det er mer upraktisk og tungvint. 

 

Betalingsordning

23. februar 2019

Senteret avsluttet avtalen med Melin med tilhørende betalingsautomat i november 2018. Betalingene foregår nå midlertidig med kort, Vipps eller faktura i skranken. Vi kan også ta i mot kontanter, men foretrekker kontantfrie løsninger. Dette er altså kun en midlertidig løsning, og i løpet av relativt kort tid, vil vi starte med Medipay, en Payex løsning, som innebærer at pasienten vil motta en sms etter besøket, med link til betalingsløsning. I denne løsningen kan man også velge kort, Vipps, eller faktura, sistnenvte med gebyr. Ønsker man å betale kontant, må dette gjøres i skranken eller hos legen, men vi ønsker som sagt å unngå kontantbetaling fordi det er mer upraktisk og tungvint. Vi vil komme med mer informasjon, så snart løsningen startes. 

SMS - Helserespons

25. oktober 2018

Det er skrevet mye om Legekontorenes bruk av SMS tjenester til å bestille timer. Varna Legesenter har brukt denne ordningen i over ti år, og både pasienter og senteret har vært veldig fornøyd med løsningen. Varna Legesenter har ingen inntekt på denne løsningen, tvert i mot, bare utgifter.

Vi ser at noen oppfatter det urimelig at de skal betale for å sende SMS til legekontoret, men vil presisere at det er mulig å ta kontakt per telefon eller å henvende seg i skranken også. SMS ordningen er en helt frivillig ordning for pasientene.

Vi planla å bytte ut hele journalsystemet vårt i desember, men da det nye programmet foreløpig hadde for mange mangler, ble dette forskjøvet. Det var da samtidig planlagt å gå over til Helsenorges timebestillingsløsning. Vi kommer til å gå over til Helsenorges bestillingsløsning i løpet av våren likevel. 

Vi kommer til å beholde SMS løsningen vi har nå frem til helsenorge.no er på plass. Vi kan ikke garantere noen dato på dette, men vi jobber for tiden med dette. Vi er her også avhengige av at funksjonene i Helsenorge er minst like gode. 

Alternativet kunne være å gå tilbake til gammel løsning med kun telefonbestilling, noe vi imidlertid tror pasientene vil føle mest tungvint. Vi vil prøve å unngå en slik situasjon.

Kort info om frikortordningen

9. februar 2018

- Frikort dekker ikke utstyr eller spesielle undersøkelser (eks. gynekologisk us, spirometri/lungefunksjonsmåling, EKG, operasjoner etc). Ta alltid veien innom betalingsautomaten og sjekk om du skal betale noe etter legebesøket. Er det noe å betale, og det ikke gjøres samme dag, vil det bli sendt ut faktura med fakturagebyr

- Frikort blir ikke nødvendigvis automatisk registrert på legekontoret. Det er pasientens oppgave å opplyse om frikortrettighet.

- Om du skulle være uheldig å få tilsendt faktura for legebesøk/tjeneste du mener skulle vært dekket av frikort, vil du få pengene igjen av Helfo når du har betalt.

NY: elektronisk kommunikasjon med legesenteret

26. juni 2017

Vi har i vinter/våres forsøkt ut en løsninge med elektronisk kommunikasjon med pasienter - "ekonsultasjon" og "ekontakt". Dessverre har denne løsningen vist seg noe ustabil, slik at vi nå har valgt å utfase den. De pasienter som har en avtale om dette, kan fortsatt benytte den til e-konsultasjon inntil videre, men vi kommer ikke til å "verve" flere foreløpig.

 

Fra i sommer/høst, forventes det offentlige å tilby en liknende løsning via Helsenorge.no, og trolig vil vi også gå inn for denne løsningen. Vi kommer tilbake til dette når mer er klart.

Time Samme Dag - visse modifikasjoner

31. mars 2017

Legesenteret har brukt timebestillingssystemet "Time Samme Dag" siden 2011. Dette systemet gjør at vi i praksis ikke har ventetid på time her ved senteret. I det store og hele har pasientene utrykt stor tilfredshet med dette, selv om noen savner å kunne planlegge noe mer.

Vi ved senteret har også vært svært fornøyd, men har sett særlig det siste 1-2 årene at mange av arbeidsdagene har blitt svært lange (ikke sjelden til 18-19). Enkelte av legene har fått vanskeligheter med å oppfylle forpliktelser på hjemmebane, som henting av barn i barnehage etc.

For å kunne kombinere familie og jobb bedre, ser vi oss derfor nødt til å gjøre visse modifikasjoner.

Vi vil fortsatt tilby Time Samme Dag, og bestrebe oss på å tilby timer til alle som kontakter oss før kl 11.00 aktuell dag. Vi går dog bort fra å garantere dette. Pasienter som ikke får tilbudt time samme dag, vil vi imidlertid forsøke å tilby time på en "oppsamlingsdag" senere samme uke, evt neste uke hvis bestillingen er på torsdag/fredag.

Informasjon e-resept og bestilling av medisiner

20. juni 2013

Faste medisiner og medisiner som brukes hyppig (untatt A og B-resepter - oftest sterkere smertestillende, sovemedisin og beroligende medisiner), kan bestilles per SMS eller telefon. Se egen side for dette. Når vi nå har e-resept, trenger man ikke komme til kontoret for å hente resepten, for så å hente medisinen på apoteket. Etter å ha fått bestillingen, sender vi e-resept direkte til apotekenes server (reseptformidleren), og medisinen kan hentes ut på et hvilket som helst apotek. Forsendelsen går naturligvis raskt, men resepten må først signeres av aktuell lege, som på dagtid stort sett er opptatt i konsultasjoner eller samtaler/møter, evt. ikke tilstede på kontoret. Vi har derfor en retningslinje på at resepten kan hentes dagen etter forespørslen er kommet inn til oss. I spesielle tilfeller kan vi få det til raskere. Hvis resepten er skrevet ut under konsultasjon, kan den vanligvis hentes på apoteket med en gang (vi har elektronisk meldingsutveksling hvert 10. minutt). 

 

Til nå har vi fått svært gode erfaringer med e-resept, men er takknemlig for tilbakemeldinger, både positive og negative. 

E-resept: Vi starter med e-resept mandag 29. april!

16. januar 2013

Ved senteret tok vi i fjor bruk et nytt elektronisk journalsystem, Winmed 3. Fordi programmet var såvidt nytt, var det ikke klart for e-resept i januar som planlagt. 

Nå er det imidlertid oppgradert, og vi installerer oppgraderingen 26. april. Fra mandag 29. april vil vi dermed også benytte e-resept.

 

Slik fungerer e-resept:

  • Legen gjør klar resepten og sender den elektronisk til en sentral database (Reseptformidleren). Du får ikke papirresept.
  • Når du blir ekspedert på apoteket eller hos bandasjisten, kan du si at du har e-resept.Du oppgir fødselsnummer eller navn og fødselsdato. Du kan bli bedt om å legitimere deg.  
  • De søker fram resepten i databasen, ekspederer og leverer deg varen.

 

For nærmere informasjon, se (kopier linken til adressefeltet i nettleseren din):

http://helsenorge.no/selvbetjening/sider/om-e-resept/om-e-resept1.aspx

 

 

Time Samme Dag

13. november 2011

Fra 14. november 2011, starter vi en ny timebokmodell, etter prinsippet Time Samme Dag (Advanced open access). Dette innebærer at man får time samme dag man bestiller, så sant man bestiller før kl 11.00. Timer bestilt etter dette, på kvelder eller i helger, blir satt opp neste dag. Disse konsultasjonene blir primært satt opp mellom 12-16.

 

Et viktig prinsipp ved denne modellen, er også at man fortrinnsvis bestiller ved å bruke SMS. SMS kan sendes hele døgnet, 365 dager i året. Man får umiddelbart en bekreftelse på mottatt melding, mens et endelig svar sendes så fort vi får ekspedert dette i arbeidstiden. Time kan også bestilles via denne hjemmesiden. Man slipper dermed ventetid på telefonen. 

 

Faste medisiner kan også bestilles her (ikke A og B preparater). Se høyre kolonne for fremgangsmåte. 

 

Time samme dag gis også primært til pasientens fastlege. Det er derfor viktig å merke seg din fastleges praksisdager, og evt. fraværsdager. Disse føres her på hjemmesiden.  Hvis du likevel MÅ ha time samme dag en dag fastlegen din ikke er tilstede, vil du få tilbud om konsultasjon hos en av de andre legene samme dag (men ofte vil du måtte bekrefte det med ny SMS).  Når man får time samme dag, kan man  kun regne med å få tatt opp en problemstilling.

 

Vi vil fortsatt ha forhåndsbestilte timer, men dette går først og fremst til kronikere og kontroller, og det er legene som setter opp disse. 

 

Målet med Time Samme Dag og bestilling med SMS, er å fjerne ventetid på time, redusere ventetid på venteværelset og øke tilgjengeligheten. Systemet er blitt svært godt mottatt av flere legesentere i Norge som har tatt det i bruk. 

 

Hvis timen som mottas ikke passer, send ny SMS. Bestill også time per SMS ved ønske om resepter/medisiner som ikke er faste (se "Reseptbestilling" for faste medisiner), attester, sykmeldinger etc.

 

OBS: ved bruk av SMS tjenesten, kan man ikke ha sperret sitt mobilabonnement for innholdstjenester/kortnummertjenester.

Les flere artikler