Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjørekontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for timebestilling og reseptbestilling via disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

 

Legenes tar i mot pasienter til "time samme dag" (se forklaring annet sted) på disse dagene:

Bente Gjølstad: tirsdag, onsdag, fredag

Hilde Tjøtta: mandag, onsdag, torsdag

Asbjørn Ernø: mandag, tirsdag, torsdag

Thomas Malmo: onsdag, torsdag, fredag

Marie G. Eilertsen: mandag, tirsdag, fredag

 

 

 

Planlagt fravær:

-------------------------------------------------------

Trenger du akutt-time og din lege ikke er  tilstede, vil du få time hos en av de andre legene ved sentret.

Vi gjør oppmerksom på at vi vil forsøke å gi time samme dag innenfor  de  rammene som er satt. Vi kan ikke garantere tilbud om time samme dag ved  sykefravær eller kurs-/ferieavvikling.

 

  

NYTTIG INFORMASJON


Årets influensavaksine har kommet. Kan settes hos oss.

24. oktober 2017 kl. 15:39

Disse anbefales spesielt Influensavaksine:

 • Alle fra fylte 65 år

 • Beboere i sykehjem og aldersboliger

 • Barn og voksne med:

 • diabetes mellitus, type 1 og 2

 • kronisk luftveissykdom

 • kronisk hjerte- og karsykdom

 • kronisk leversvikt

 • kronisk nyresvikt

 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade

 • nedsatt immunforsvar

 • svært alvorlig fedme (BMI over 40)

 • annen alvorlig eller kronisk sykdom

 • Gravide fra 12. svangerskapsuke

 

Hvorfor vaksinere seg?

Nær 1 million mennesker i Norge tilhører grupper

med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensa

vaksinen kan beskytte mange av disse.

Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse

og forverring av kroniske sykdommer. Ved alvorlige

komplikasjoner av influensa kan sykehus

innleggelse være nødvendig. Noen får varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom.

Personer med hjerte-/karlidelser er i influensa

- sesongen mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død. Influensavaksinasjon kan bidra til å beskytte mot slike hendelser.Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for død

fødsel.

Gravide er også mer utsatt for følgesykdommer som lunge betennelse enn andre friske kvinner.

Influensa hos spedbarn kan være alvorlig. Vaksinasjon av mor under graviditeten

gir barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen.

NY: elektronisk kommunikasjon med legesenteret

26. juni 2017 kl. 17:31

Vi har i vinter/våres forsøkt ut en løsninge med elektronisk kommunikasjon med pasienter - "ekonsultasjon" og "ekontakt". Dessverre har denne løsningen vist seg noe ustabil, slik at vi nå har valgt å utfase den. De pasienter som har en avtale om dette, kan fortsatt benytte den til e-konsultasjon inntil videre, men vi kommer ikke til å "verve" flere foreløpig.

 

Fra i sommer/høst, forventes det offentlige å tilby en liknende løsning via Helsenorge.no, og trolig vil vi også gå inn for denne løsningen. Vi kommer tilbake til dette når mer er klart.

Time Samme Dag - visse modifikasjoner

31. mars 2017 kl. 16:44

Legesenteret har brukt timebestillingssystemet "Time Samme Dag" siden 2011. Dette systemet gjør at vi i praksis ikke har ventetid på time her ved senteret. I det store og hele har pasientene utrykt stor tilfredshet med dette, selv om noen savner å kunne planlegge noe mer.

Vi ved senteret har også vært svært fornøyd, men har sett særlig det siste 1-2 årene at mange av arbeidsdagene har blitt svært lange (ikke sjelden til 18-19). Enkelte av legene har fått vanskeligheter med å oppfylle forpliktelser på hjemmebane, som henting av barn i barnehage etc.

For å kunne kombinere familie og jobb bedre, ser vi oss derfor nødt til å gjøre visse modifikasjoner.

Vi vil fortsatt tilby Time Samme Dag, og bestrebe oss på å tilby timer til alle som kontakter oss før kl 11.00 aktuell dag. Vi går dog bort fra å garantere dette. Pasienter som ikke får tilbudt time samme dag, vil vi imidlertid forsøke å tilby time på en "oppsamlingsdag" senere samme uke, evt neste uke hvis bestillingen er på torsdag/fredag.

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.15 - 15.45.
Telefonen er åpen 09.00 - 11.30 og 14.00 - 15.00. Ved timebestilling bruk helst SMS. Bestill også time per SMS ved resepter (ikke faste), attester, sykmeldinger etc.

Ved øyeblikkelig hjelp, bruk 69912390. DET ER VIKTIG AT DETTE NUMMERET BARE BRUKES HVIS DET VIRKELIG HASTER. Det må ikke blokkeres av ordinære forespørsler, da vil ikke de som virkelig trenger det komme gjennom. Står det om livet, ring 113.

Torsdag 21. desember 2017 stenger kontoret kl. 1300.

Adresse

Varna Legesenter
Varnaveien 35
1526 MOSS
Vis kart

Kontakt oss

Varna Legesenter
Postboks 2169 Høyden
1521 MOSS

Telefon: 69 91 25 00
Bilde som representerer legekontoret