Senteret sitt bannerbilde

Varna Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjørekontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for timebestilling og reseptbestilling via disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

 

Legenes tar i mot pasienter til "time samme dag" (se forklaring annet sted) på disse dagene:

Bente Gjølstad: tirsdag, onsdag, fredag

Hilde Tjøtta: mandag, onsdag, torsdag

Asbjørn Ernø: mandag, tirsdag, torsdag

Thomas Malmo: onsdag, torsdag, fredag

Marie G. Eilertsen: mandag, tirsdag, fredag

 Torsdag 21. desember stenger kontoret kl. 1300.

Planlagt fravær:

Dr. Eilertsen er ikke tilstede 8. desember og uke 52..

Dr. Ernø er ikke tilstede i uke 52.

Dr. Malmo er ikke tilstede 27. desember

-------------------------------------------------------

Trenger du akutt-time og din lege ikke er  tilstede, vil du få time hos en av de andre legene ved sentret.

Vi gjør oppmerksom på at vi vil forsøke å gi time samme dag innenfor  de  rammene som er satt. Vi kan ikke garantere tilbud om time samme dag ved  sykefravær eller kurs-/ferieavvikling.

 

  Aktuelt

Årets influensavaksine har kommet. Kan settes hos oss.

24. oktober 2017

Disse anbefales spesielt Influensavaksine:

 • Alle fra fylte 65 år

 • Beboere i sykehjem og aldersboliger

 • Barn og voksne med:

 • diabetes mellitus, type 1 og 2

 • kronisk luftveissykdom

 • kronisk hjerte- og karsykdom

 • kronisk leversvikt

 • kronisk nyresvikt

 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade

 • nedsatt immunforsvar

 • svært alvorlig fedme (BMI over 40)

 • annen alvorlig eller kronisk sykdom

 • Gravide fra 12. svangerskapsuke

 

Hvorfor vaksinere seg?

Nær 1 million mennesker i Norge tilhører grupper

med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensa

vaksinen kan beskytte mange av disse.

Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse

og forverring av kroniske sykdommer. Ved alvorlige

komplikasjoner av influensa kan sykehus

innleggelse være nødvendig. Noen får varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom.

Personer med hjerte-/karlidelser er i influensa

- sesongen mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død. Influensavaksinasjon kan bidra til å beskytte mot slike hendelser.Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for død

fødsel.

Gravide er også mer utsatt for følgesykdommer som lunge betennelse enn andre friske kvinner.

Influensa hos spedbarn kan være alvorlig. Vaksinasjon av mor under graviditeten

gir barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen.

NY: elektronisk kommunikasjon med legesenteret

26. juni 2017

Vi har i vinter/våres forsøkt ut en løsninge med elektronisk kommunikasjon med pasienter - "ekonsultasjon" og "ekontakt". Dessverre har denne løsningen vist seg noe ustabil, slik at vi nå har valgt å utfase den. De pasienter som har en avtale om dette, kan fortsatt benytte den til e-konsultasjon inntil videre, men vi kommer ikke til å "verve" flere foreløpig.

 

Fra i sommer/høst, forventes det offentlige å tilby en liknende løsning via Helsenorge.no, og trolig vil vi også gå inn for denne løsningen. Vi kommer tilbake til dette når mer er klart.

Time Samme Dag - visse modifikasjoner

31. mars 2017

Legesenteret har brukt timebestillingssystemet "Time Samme Dag" siden 2011. Dette systemet gjør at vi i praksis ikke har ventetid på time her ved senteret. I det store og hele har pasientene utrykt stor tilfredshet med dette, selv om noen savner å kunne planlegge noe mer.

Vi ved senteret har også vært svært fornøyd, men har sett særlig det siste 1-2 årene at mange av arbeidsdagene har blitt svært lange (ikke sjelden til 18-19). Enkelte av legene har fått vanskeligheter med å oppfylle forpliktelser på hjemmebane, som henting av barn i barnehage etc.

For å kunne kombinere familie og jobb bedre, ser vi oss derfor nødt til å gjøre visse modifikasjoner.

Vi vil fortsatt tilby Time Samme Dag, og bestrebe oss på å tilby timer til alle som kontakter oss før kl 11.00 aktuell dag. Vi går dog bort fra å garantere dette. Pasienter som ikke får tilbudt time samme dag, vil vi imidlertid forsøke å tilby time på en "oppsamlingsdag" senere samme uke, evt neste uke hvis bestillingen er på torsdag/fredag.

Informasjon e-resept og bestilling av medisiner

20. juni 2013

Faste medisiner og medisiner som brukes hyppig (untatt A og B-resepter - oftest sterkere smertestillende, sovemedisin og beroligende medisiner), kan bestilles per SMS eller telefon. Se egen side for dette. Når vi nå har e-resept, trenger man ikke komme til kontoret for å hente resepten, for så å hente medisinen på apoteket. Etter å ha fått bestillingen, sender vi e-resept direkte til apotekenes server (reseptformidleren), og medisinen kan hentes ut på et hvilket som helst apotek. Forsendelsen går naturligvis raskt, men resepten må først signeres av aktuell lege, som på dagtid stort sett er opptatt i konsultasjoner eller samtaler/møter, evt. ikke tilstede på kontoret. Vi har derfor en retningslinje på at resepten kan hentes dagen etter forespørslen er kommet inn til oss. I spesielle tilfeller kan vi få det til raskere. Hvis resepten er skrevet ut under konsultasjon, kan den vanligvis hentes på apoteket med en gang (vi har elektronisk meldingsutveksling hvert 10. minutt). 

 

Til nå har vi fått svært gode erfaringer med e-resept, men er takknemlig for tilbakemeldinger, både positive og negative. 

E-resept: Vi starter med e-resept mandag 29. april!

16. januar 2013

Ved senteret tok vi i fjor bruk et nytt elektronisk journalsystem, Winmed 3. Fordi programmet var såvidt nytt, var det ikke klart for e-resept i januar som planlagt. 

Nå er det imidlertid oppgradert, og vi installerer oppgraderingen 26. april. Fra mandag 29. april vil vi dermed også benytte e-resept.

 

Slik fungerer e-resept:

 • Legen gjør klar resepten og sender den elektronisk til en sentral database (Reseptformidleren). Du får ikke papirresept.
 • Når du blir ekspedert på apoteket eller hos bandasjisten, kan du si at du har e-resept.Du oppgir fødselsnummer eller navn og fødselsdato. Du kan bli bedt om å legitimere deg.  
 • De søker fram resepten i databasen, ekspederer og leverer deg varen.

 

For nærmere informasjon, se (kopier linken til adressefeltet i nettleseren din):

http://helsenorge.no/selvbetjening/sider/om-e-resept/om-e-resept1.aspx

 

 

Betalingsautomat

25. juni 2012

Vi fikk i mai satt opp en ny betalingsautomat. Denne står på venteværelset, og skal ta over alle innbetalinger til senteret. Dvs den tar i mot kort (kontanter utfaset oktober 2014) , dessuten kan man få skrevet ut giro, men da med tilleggsgebyr på kr. 55,- (som forøvrig går til firmaet som eier automaten). Hvis maskinen ikke registrerer innbetaling, vil den automatisk sende ut en giro til de som ikke har betalt innen midnatt.Betalingsautomaten er enkel i bruk. Tast fødselsdatoen (dette må gjøres fordi regningskortet er registrert på fødselsdato), 6 siffer (f.eks 121250, hvis man er født 12. des 1950), så vil du få spørsmål om du vil betale med kort eller giro. Velg betalingsmåte. Hvis du bruker kort, stikker du dette ned i terminalen til høyre for displayet (chip ned og mot deg), og taster deretter koden på tastaturet over kortholderen. Vi forventer pga denne, at det blir mindre kø og venting i skranken, og at de som har andre behov enn å betale, får raskere hjelp. Dessuten forenkler dette våre regnskapsprosedyrer.

Time Samme Dag

13. november 2011

Fra 14. november 2011, starter vi en ny timebokmodell, etter prinsippet Time Samme Dag (Advanced open access). Dette innebærer at man får time samme dag man bestiller, så sant man bestiller før kl 11.00. Timer bestilt etter dette, på kvelder eller i helger, blir satt opp neste dag. Disse konsultasjonene blir primært satt opp mellom 12-16.

 

Et viktig prinsipp ved denne modellen, er også at man fortrinnsvis bestiller ved å bruke SMS. SMS kan sendes hele døgnet, 365 dager i året. Man får umiddelbart en bekreftelse på mottatt melding, mens et endelig svar sendes så fort vi får ekspedert dette i arbeidstiden. Time kan også bestilles via denne hjemmesiden. Man slipper dermed ventetid på telefonen. 

 

Faste medisiner kan også bestilles her (ikke A og B preparater). Se høyre kolonne for fremgangsmåte. 

 

Time samme dag gis også primært til pasientens fastlege. Det er derfor viktig å merke seg din fastleges praksisdager, og evt. fraværsdager. Disse føres her på hjemmesiden.  Hvis du likevel MÅ ha time samme dag en dag fastlegen din ikke er tilstede, vil du få tilbud om konsultasjon hos en av de andre legene samme dag (men ofte vil du måtte bekrefte det med ny SMS).  Når man får time samme dag, kan man  kun regne med å få tatt opp en problemstilling.

 

Vi vil fortsatt ha forhåndsbestilte timer, men dette går først og fremst til kronikere og kontroller, og det er legene som setter opp disse. 

 

Målet med Time Samme Dag og bestilling med SMS, er å fjerne ventetid på time, redusere ventetid på venteværelset og øke tilgjengeligheten. Systemet er blitt svært godt mottatt av flere legesentere i Norge som har tatt det i bruk. 

 

Hvis timen som mottas ikke passer, send ny SMS. Bestill også time per SMS ved ønske om resepter/medisiner som ikke er faste (se "Reseptbestilling" for faste medisiner), attester, sykmeldinger etc.

 

OBS: ved bruk av SMS tjenesten, kan man ikke ha sperret sitt mobilabonnement for innholdstjenester/kortnummertjenester.

Vaksine mot pneumokokker - den vanligste lungebetennelsebakterie

30. september 2010

For de samme gruppene som anbefales å ta influensavaksine, anbefales også vaksine mot pneumokokker, den vanligste bakterien (og en av de alvorligste) som forårsaker lungebetennelse. Dette er oftest hos eldre, og anbefalingen går derfor særlig til de over 65 år. Har man tatt vaksinen en gang, bør den sjelden gjenoppfriskes før det har gått 10 år, men kan tas etter 5 år. hos enkelte grupper som har redusert immunforsvar, anbefales det å ta den etter 5 år (blant annet hos de som har fått fjernet milten, eller som har spesielle immunsviktsykdommer). Vi setter vaksinen, som kalles Pneumovax, her, og har et lite lager liggende. Er vi tomme, skriver vi ut resept for henting på apoteket, deretter kan den settes her.

Det finnes også en annen pneumokokk-vaksine, som dekker en del andre varianter av pneumokokker. Denne er spesielt beregnet på barn og er en del av det vanlige Barnevaksinasjonsprogrammet.

TiA ("drypp") og hjerneslag.

20. mai 2010

Tidligere anså man at det ikke var så mye man kunne gjøre ved hjerneslag eller såkalt TiA (= "drypp"). Dette har endret seg, og det er nå viktig at man tar tidlig kontakt og kommer tidlig til behandling. Av den grunn legger vi ut noe informasjon om dette.

 

Hjerneslag og TiA kommer som følge av en blodpropp (oftest) fra hjertet eller andre årer til hodet, eller en blødning i hjernen (sjeldnere, og forårsaker ikke TiA). Dermed stoppes eller reduseres blodsirkulasjonen i en liten eller større del av hjernen. Dette medfører at det aktuelle området i hjernen mister eller får redusert funksjon, noe som igjen vil gi typiske symptomer, avhengig av hvilket område i hjernen det dreier seg om.

 

De vanligste symptomene er:

- svakhet, klossethet i en side av kroppen og/eller ansiktet (i 90% av tilfellene)

- språkforstyrrelser - vansker med å utrykke eller forstå ord/setninger (25%)

- nedsatt førlighet i en side av kroppen (50%)

- helt eller delvis tap av synet på et øye, eller av synsfeltet (15%)

 

Symptomene på hjerneslag og TiA er ofte de samme, med den forskjell at TiA går helt over innen et døgn, som oftest innen en time. Hjerneslag blir ofte også mer uttalt. Symptomene oppstår raskt, i løpet av sekunder til minutter. 20 - 30% av de som får hjerneslag, blir ubehandlet verre i løpet av de første dagene. Av de som får TiA, er risikoen for å få påfølgende hjerneslag relativt stor den første uken etterpå, men også senere er risikoen klart øket. Risikoen reduseres klart ved riktig behandling.

 

Hvis man kommer tidlig til ved hjerneslag - innen 3-4 timer, kan man ofte (men ikke alltid) behandle med medikamenter som kan løse opp blodproppen. Kan man ikke gi denne behandlingen, vil det uansett være viktig å behandle tidlig med andre, blodfortynnende medikamenter (såsant det ikke dreier seg om en blødning, som kan kreve annen behandling).

 

Av denne grunn er det viktig å ikke vente med å ta kontakt ved disse symptomene, selv om symptomene blir bedre. Både hjerneslag og TiA vil føre til innleggelse som øyeblikkelig hjelp. I Mosseregionen kan man ta kontakt med legevakt (116117) eller sin fastlege (telefonnummer for øyeblikkelig hjelp hos oss er 69912390), og vil der få videre veiledning. Er man sikker på at det dreier seg om slag/TiA, eller er det mistanke om livstruende symptomer skal man ta direkte kontakt med 113.

 

Forebyggende tiltak både for de som allerede har hatt slag/TiA, og for alle andre med risikofaktorer, er

- ikke å røyke

- holde normalvekt

- trene

- fornuftig kosthold

- alkoholmoderasjon

- behandle høyt blodtrykk

- behandle diabetes mellitus (sukkersyke)

- behandle med kolesterolsenkende midler hos de som har hatt dette, eller som har spesiell risiko, eller allerede har klart forhøyet kolesterol

- behandle med blodfortynnende midler hos de med flere risikofaktorer, eller hos de som har hatt slag/TiA.